konferencija o odrzivom razvoju slika

Politika privatnosti

Ova prijava sadrži podatke i informacije koje se prikupljaju u svrhu sudjelovanja na 15. Konferenciji o održivom razvoju. Vaši osobni podaci prikupljaju se u svrhu daljnje komunikacije te dostave obavijesti i informacija, temeljem članka 6. stavka 1. točke (f) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) i u tu svrhu dajete privolu na obradu podataka iz prijave.

Pravni temelj za obradu osobnih podataka u svrhu sudjelovanja na konferencijama, edukacijama, sastancima, radionicama i predavanjima (uključujući pozivnice, vođenje popisa prisutnosti, zabilješki s održanih događanja, vizualno snimanje za medijsko izvještavanje i fotografiranje) kao i za pružanje informacija putem e-novosti i publikacija je legitimni interes voditelja obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka. Napominjemo da su Vaši osobni podaci dostupni strogo ograničenom broju osoba te je HR PSOR poduzeo sve organizacijske i tehničke mjere koje zahtijevaju propisi o zaštiti osobnih podataka. U svakom trenutku možete dostaviti prigovor voditelju obrade na temelju kojega će voditelj obrade prestati obrađivati dostavljene osobne podatke temeljem legitimnog interesa.

Vaši će osobni podaci biti pohranjeni u Hrvatskom poslovnom savjetu za održivi razvoj sukladno pravilima o pohrani dokumentacije, a prilikom obrade vodit će se računa o zaštiti privatnosti. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka u Republici Hrvatskoj nadležna je Agencija za zaštitu osobnih podataka.

Sva pitanja o primjeni Opće uredbe, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, a za ostvarivanje vaših prava, molimo da se obratite na e-adresu: ured@hrpsor.hr ili na broj telefona: +385 (0)1/4836-650.

hrio slika
hrio slika
hrio slika
Nagrada HRIO

Zajedno za uspješnu budućnost

Društveno odgovorno poslovanje obuhvaća sve prakse koje kompanije primijenjuju s ciljem praćenja načela održivog razvoja.

Konferencije o održivom razvoju mjesto su na kojima se kompanijama dodjeljuju nagrade HRIO - Hrvatski indeks održivosti za primjenu održivog poslovanja. HRIO je metoda procjene održivog poslovanja kompanije u Hrvatskoj koja se temelji na sustavu rangiranja kako bi se omogućila objektivna procjena održivosti kompanija i usporedba s drugima. HRIO je razvijen u partnerstvu HR PSOR-a i HGK pod nazivom Indeks DOP-a, no sukladno novim trendovima i tehnologijama HR PSOR je ažurirao i modernizirao i aplikaciju i sam upitnik.

Povijest Konferencije o DOP-u

Prošle Konferencije

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu