Konferencije

Upute za pisanje sažetka

 

 

10. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU

20. i 21. studenoga 2018., Zagreb, Hrvatska

 

UPUTE ZA AUTORE

 

Prijavljeni radovi mogu biti prijavljeni samo za ovu Konferenciju.

Radovi trebaju biti napisani u Microsoft Wordu

Radni jezici Konferencije su engleski jezik; i hrvatski i srodni jezici.

Radovi moraju biti napisani latiničnim pismom.

Radovi pisani na hrvatskom i srodnim jezicima (bosanski, crnogorski, srpski, slovenski) obavezno moraju sadržavat sažetak i na engleskom jeziku.

Radovi pisani na engleskom jeziku ne moraju sadržavati sažetak na hrvatskom jeziku ili na srodnim jezicima (bosanskom, crnogorskom, srpskom, slovenskom).

Radovi trebaju biti lektorirani (bez gramatičkih, pravopisnih i tipografskih grešaka), nelektorirani radovi neće biti prihvaćeni.

 

PRIJAVA SAŽETAKA

 

Sažetak treba poslati na e-adresu organizatora Konferencije: konferencija@dop.hr najkasnije do 1. svibnja 2018.

 

UPUTE ZA PISANJE SAŽETKA

 

NASLOV RADA (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJANO, VELIKA SLOVA, VELIČINA 14, CENTRIRANO, JEDNOSTRUKI PRORED, DVOSTRUKI RAZMAK NAKON NASLOVA)

 

Naslov rada mora biti jasan, sažet i informativan napisan latiničnim pismom i na hrvatskom ili srodnim jezicima i na engleskom jeziku. Maksimalan broj riječi ne smije prelaziti 8.

 

Autori rada - titula, ime i prezime autora (Times New Roman, običan, veličina 12, poravnano lijevo).

 

Naziv institucije, puna adresa i e-mail adresa (Times New Roman, italic, veličina 12, poravnano lijevo, jednostruki prored)

 

Naslov „SAŽETAK“ (TIMES NEW ROMAN, PODEBLJANO, VELIKA SLOVA, VELIČINA 12, LIJEVO CENTRIRANO)

 

Tekst sažetka i na hrvatskom i na engleskom (Times New Roman, obično, veličina 12, poravnano obostrano, jednostruki prored)

 

Tekst sažetka u 100 do 200 riječi opisuje:

 

  • Središnju temu ili hipotezu: koja pitanja rad obrađuje
  • Pristup i metodologiju na koji način će se pitanja obraditi
  • Rezultate, implikacije i vrijednost rada i zaključaka ukoliko su poznati

 

Naziv „Ključne riječi“ (Times New Roman / podebljano, veličina 12, poravnano lijevo); u nastavku 3-7 ključnih riječi: Times New Roman / obično, veličina 12. Ključne riječi trebaju se odnositi na osnovnu tematiku rada.

 

Ključne riječi moraju biti priložene na hrvatskom i engleskom jeziku.

Stručno povjerenstvo za odabir radova dostavit će autorima informaciju o prihvaćanju rada najkasnije do 15. svibnja, 2018.

 

Preuzmite Predložak za pisanje sažetka

 

 

O 10. konferenciji o društveno odgovornom poslovanju

 

Tematska područja za pisanje sažetka

 

Kontakt i uvjeti sudjelovanja

 

Upute za pisanje rada

 

APA standardi za citiranje literature

 
 
 

Ostalo iz kategorije

Članovi
HR PSOR-a: