Što pristupnik treba znati?

Pripadnost HR PSOR-u zahtijeva aktivnu potporu članova - sudjelovanje u aktivnostima; doprinos razvoju i vođenju Udruge; i zalaganje za ostvarenje njenih ciljeva. Javno djelovanje HR PSOR-a – stručni skupovi, radionice, prezentacije, objavljivanje i dr. u pravilu se ostvaruje u suradnji Udruge s jednim ili više članova. Član određuje za što će se kroz HR PSOR posebno zalagati, što će ponuditi drugim članovima, a što od njih očekivati. Prepoznatljiv doprinos člana se očekuje u onim aktivnostima koje su u vezi s njegovom djelatnošću.

 

Povelju HR PSOR-a je donijelo Upravno vijeće (UV) na svojoj 32. sjednici održanoj u Zagrebu 8. rujna 2003. Pristupanjem organizaciji, svaki novi član se obvezuje provoditi tekst Povelje i djelovati s njim u skladu.  Novim članovima se Povelja dodjeljuje na prvoj sljedećoj Skupštini.

Koje su obveze člana?

Uprava / rukovodstvo

- podupire ciljeve organizacije i dobar odnos s drugim članovima;
- sudjeluje u važnim aktivnostima, zastupa stavove HR PSOR-a prema visokim predstavnicima gospodarstva, vlasti i civilnog društva;
- osigurava uvjete za provedbu zajedničkih aktivnosti člana i HR PSOR-a
- doprinosi povećanju članstva odabranim predstavnicima hrvatskog gospodarstva;
- sudjeluje u upravljanju Udrugom.

Odjeli za razvoj, održivi razvoj, ljudske potencijale, sustave upravljanja, inovacije, zaštitu okoliša, održavanje i sl. službe marketinga, odnosa s javnošću i komunikacija

- obavljaju zadatke člana – izvještaji, studijski primjeri, primjeri dobre prakse i sl.;
- sudjeluju u pripremi i provedbi stručnih aktivnosti HR PSOR-a – kao inicijatori, organizatori i/ili sudionici;
- informiraju javnost o pitanjima održivog razvoja te promiču misiju i postignuća HR PSOR-a.

Član je dužan imenovati stalne predstavnike koji će ga zastupati u HR PSOR-u i to: službenog predstavnika člana iz redova predsjednika ili člana uprave te jednu ili više osoba za vezu iz redova višeg ili srednjeg menadžmenta za redovnu komunikaciju i provođenje aktivnosti HR PSOR-a.

Član je dužan plaćati članarinu za financiranje djelatnosti HR PSOR-a. Godišnja članarina iznosi 800, 1 200, 1 600, 2 400, 3 200 ili 4 800 eura (€), a za neprofitne organizacije 240 €. Uplaćuje se u četiri tromjesečna obroka i to u tijeku svakog tromjesečja.

Član je dužan podupirati Udrugu svojim ugledom i primjerom djelujući u okviru Udruge i izvan nje.Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu