Zašto postati član?

Član HR PSOR-a je uspješan gospodarstvenik koji se uz dobre poslovne rezultate ističe i odgovornim odnosom prema okolišu, zaposlenicima i zajednici. Svojim djelovanjem, primjerom i nastupom potvrđuje predanost održivom razvoju. Od člana se očekuje suradnja s drugim članovima, potpora razvoju zajedničke organizacije i aktivan doprinos ostvarenju njenih ciljeva.

Zašto pristupiti?

Članstvo potiče provjeru, usporedbu i natjecanje na području:

 • održivosti kompanije
 • društvene odgovornosti
 • uštede prirodnih izvora i energije i smanjenja emisija i otpada
 • odabira dugoročno održivih razvojnih opcija
 • djelotvornog upravljanja
 • korporativnog izvještavanja o održivosti.

Članstvo predstavlja izvor informacija o novim trendovima u održivom razvoju.

Članstvo doprinosi:

 • poslovnom i društvenom ugledu kompanije

 • jačanju reputacije i stvaranju imidža odgovorne kompanije

 • boljoj percepciji kompanije od strane klijenata

 • jačoj pregovaračkoj poziciji u pregovorima s javnim sektorom.

Članstvo otvara mogućnosti:

 • provedbe Ciljeva održivog razvoja
 • pružanja i prijenosa praktičnih iskustava na tragu održivog razvoja
 • uspješnog i bržeg rješenja zajedničkih problema
 • zamjetnog doprinosa održivom razvoju, zajednici i unaprjeđenju okoliša
 • međunarodne afirmacije i suradnje
 • razmijene informacija i ideja sa stručnjacima za održivi razvoj
 • sudjelovanja u aktivnostima kao što su Hrvatski indeks održivosti (HRIO) te pojavljivanje u publikacijama primjera dobre prakse i promotivnim člancima u glasilu Gospodarstvo i održivost (GiO)
 • sustavnog obrazovanja i razvoja održivih praksi i znanja koja omogućuju rast i razvoj organizacije
 • pozicioniranja organizacije kao lidera u području održivosti te stvara komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Kako se stupa u članstvo?

U članstvo HR PSOR-a u pravilu se pristupa pisanom namjerom temeljem koje se predstavlja Upravnom vijeću (UV). Pri izboru pristupnika uzimaju se u obzir društveni i gospodarski ugled te aktivan rad na primjeni održivog razvoja. Poduzetnik koji želi zajedno s drugim gospodarstvenicima doprinositi održivom razvoju Hrvatske može zatražiti stupanje u članstvo HR PSOR-a.

Prihvatljivost pristupnika prosuđuje Upravno vijeće koje provodi izjašnjavanje članova o pristupu, nakon čega se novi član upisuje u Registar članova.

 Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu