Publikacije

nefinancijsko izvještavanje slika

Lista za provjeru Upravljanja raznolikošću

Preuzmi

Cilj ove liste je pomoći stručnjacima u poduzećima u procesu samo ocjene programa raznolikosti koji provode te kako bi mogli dobiti širu sliku i kreirati strategije koje bolje integriranje uključivosti u vlastite procese.

nefinancijsko izvještavanje slika

WIC izvještaj

Preuzmi

Pročirajte koje smo aktivnosti proveli kroz WIC projekt i koji su rezultati provedbe projekta.

nefinancijsko izvještavanje slika

Što su rekli o raznolikosti

Preuzmi

Pročitajte što su čelni ljudi potpisnika Povelje o raznolikosti rekli o vlastitim iskustvima primjene raznolikost na radnom mjestu.

nefinancijsko izvještavanje slika

Priručnik o znakovima na proizvodima i ambalaži

Preuzmi

Priručnik je namijenjen svima koji:

  • žele saznati više o označavanju proizvoda i ambalaže,
  • sudjeluju u propisivanju i normiranju znakova za proizvode i ambalažu,
  • provode propise, konstruiraju i dizajniraju ambalažu,
  • prevoze,skladište, distribuiraju i određuju smještaj proizvoda u skladištu i na policama trgovina,
  • upotrebljavaju proizvode,
  • gospodare otpadnim proizvodima i ambalažom.
nefinancijsko izvještavanje slika

Zbirka studija slučaja društveno odgovornog poslovanja

Preuzmi

Ova Zbirka je u prvom redu namijenjena znanstvenoj javnosti i studentima koji rade unutar ovog izuzetno dinamičnog područja, ali se nadam kako će isto tako biti motiv poslovnim ljudima da budu odgovorniji u svom području djelovanja i zasluže da se njihove studije profiliraju u 2. izdanju ove Zbirke. Područje društveno odgovornog poslovanja ušlo je u sve pore suvremenog društva, stoga oni koji najbrže prihvate tu činjenicu bit će konkurentni na sve turbulentnijem tržištu.

doc.dr.sc. Mislav Ante Omazić

nefinancijsko izvještavanje slika

Poslovanje u svijetu vode

Preuzmi

Kako porast broja stanovnika i gospodarski razvoj imaju direktan utjecaj na porast potražnje za dobrima, prava vrijednost vode postaje sve značajnija.

nefinancijsko izvještavanje slika

Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

Preuzmi

Ove smjernice prevedene su s engleskog jezika u sklopu projekta “Filantropija za ljudska prava” kojeg provode GONG, CMS i Documenta u okviru Fonda za organizacije
civilnoga društva EGP-a i Kraljevine Norveške čiji je provoditelj u RH Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

nefinancijsko izvještavanje slika

Okolišna dozvola

Preuzmi

Upoznati javnost i zainteresiranu javnost s pojmom okolišne dozvole, postupkom njene izrade i ishođenja te mogućnostima sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u tom postupku.

nefinancijsko izvještavanje slika

Menadžerski vodič za kružno gospodarstvo

Preuzmi

Kružno gospodarstvo je nov način sagledavanja odnosa između tržišta, potrošača i prirodnih resursa

nefinancijsko izvještavanje slika

Menadžerski vodič za ljudska prava

Preuzmi

Poduzeća svakodnevno utječu na ljudska prava u svojim međudjelovanjima sa zaposlenicima, dobavljačima, potrošačima, partnerima i zajednicama.

nefinancijsko izvještavanje slika

Menadžerski vodič za vodu

Preuzmi

Poslovanje ovisi o vodi. Dijelite je s drugim ljudima, gradovima, drugim poduzećima i prirodom. Neka ta vizija postane stvarnost.

nefinancijsko izvještavanje slika

Europska strategija biološke raznolikosti

Preuzmi

„Nedavna pandemija koronavirusa pokazala je potrebu za održivim lancima opskrbe. Ulaganje u zaštitu prirode i obnovu ekosustava bit će presudno za gospodarski oporavak Europe od krize uzrokovanom virusom COVID-19.“

nefinancijsko izvještavanje slika

Razumijevanje transformacije sustava

Preuzmi

Vision 2050 je utvrdio kako dosadašnje poslovanje nije održivo. Uvidjevši da gospodarstvo ne može uspjeti u društvima koja propadaju, istraženo je kako bi mogao izgledati održiv svijet do sredine stoljeća, kako bi moglo doći do ostvarenja takvog svijeta i koja je uloga privatnog sektora da
ta vizija postane stvarnost.

nefinancijsko izvještavanje slika

Brošura o nefinancijskom izvještavanju

Preuzmi

Nefinancijsko izvještavanje razvija se više desetljeća te je od prvotnih promotivnih izvještaja te izvještaja koji su se bavili samo jednim područjem utjecaja, vremenom preraslo u važan alat za procjenu odnosa kompanija prema svojim dionicima kao i ocjenu pristupa korporativnom upravljanju. Sve više izvještavanje se koristi kao alat za sustavno praćenje poslovanja, a time i prepoznavanje prostora za poboljšanje.

Kako bismo članovima HR PSOR-a, a i drugim čitateljima naše stranice, olakšali izradu izvještaja, saželi smo Standarde za izvještavanje Globalne inicijative za izvještavanje, u kratku brošuru o nefinancijskom izvještavanju.

nefinancijsko izvještavanje slika

Menadžerski priručnik za globalne ciljeve održivog razvoja

Preuzmi

Upoznajte se s okvirom od 17 ciljeva za rješavanje gorućih društvenih, ekonomskih i ekoloških izazova ususret 2030.

Ciljevi održivog razvoja daju nam novu perspektivu kojom svjetske potrebe i ambicije pretvaramo u poslovna rješenja. Ova rješenja omogućit će poduzećima da bolje upravljaju rizicima, predvide potražnju potrošača, grade pozicije na rastućim tržištima, osiguraju pristup potrebnim resursima i ojačaju svoje nabavne lance, pokrećući svijet prema ispunjavanju ciljeva održivog razvoja.

nefinancijsko izvještavanje slika

Jezični priručnik Coca-Cole

Preuzmi

Priručnik hrvatskog jezika u poslovnoj komunikaciji

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska nastao je u okviru projekta Kultura poslovne komunikacije koji se provodio u razdoblju od listopada 2008. do rujna 2011. godine.

Prvotno je bio zamišljen kao praktičan priručnik namijenjen uporabi unutar tvrtke i podizanju razine poslovne komunikacije zaposlenika s kupcima, no sadržajem i kvalitetom prerastao je prvotnu namjenu. Danas ga mogu koristiti svi, od školaraca do profesionalaca.

nefinancijsko izvještavanje slika

Leksikon održivog razvoja

Preuzmi

Leksikon je ponajprije namijenjen predstavnicima poslovne zajednice kako bi bolje razumjeli i lakše odgovorili na izazove u primjeni društveno odgovornih praksi.

Autori: Dubravka Bačun, Mirjana Matešić i Mislav Ante Omazić

Izdavač: Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj

Leksikon bi, dugoročno gledano, trebalo povezati i uskladiti nazive i objašnjenja iz pozitivnih propisa i normi te dati usklađen pregled nazivlja. Ovakvim pristupom Leksikon bi bio velika pomoć svima koji se bave izradom propisa i normi, kao i stručnjacima koji pripremaju interne dokumente u kompanijama.

Leksikon je otisnut iz sredstava fondova Europske Unije u sklopu projekta "Razvoj nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj".

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu