Međunarodna suradnja slika
Aktivnosti

Zakonodavstvo

Propisi iz područja održivog izvještavanja i financiranja:

Direktiva u pogledu korporativnog izvješćivanja o održivosti (CSRD)

Direktivom se postavlja moderniji i stroži okvir za pripremu i objavu korporativnih izvještaja.

Europski standardi izvještavanja o održivosti (ESRS)

Skup informacija o kojima poduzeća trebaju izvještavati.

Uredba o taksonomiji (EU 2020/852) – hrvatski jezik

Uredbom se uspostavlja okvir za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088.

Delegirana Uredba o klimi (EU 2021/2139) – hrvatski jezik

Ovom Delegiranom Uredbom definirani su kriteriji tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju.

Delegirana Uredba (EU 2021/2178) – hrvatski jezik

Ovom Delegiranom Uredbom utvrđuje se sadržaj i prikaz informacija o okolišno održivim ekonomskim djelatnostima koje objavljuju poduzeća na koja se primjenjuje članak 19.a ili članak 29.a Direktive 2013/34/EU i utvrđuje metodologija o informacijama koje su kompanije obvezne objavljivati, tzv. disclosure regulation.

Direktiva o korporativnom izvješćivanju o održivosti ili CSRD (EU 2022/2464) – hrvatski jezik)

Ovom Direktivom propisuje se metodologija izrade izvještaja o održivosti te se razvijaju standardi izvješćivanja o održivosti.

Delegirana uredba o okolišu (radni tekst)

Ovom Delegiranom Uredbom definirani su kriteriji tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi jednom od preostala četiri okolišna cilja – kružnom gospodarstvu, zaštiti voda i mora, zaštiti bioraznolikosti i ekosustava te sprečavanju i nadzoru od mogućih onečišćenja. Usvajanje ove Uredbe očekuje se u sljedeća dva mjeseca.

Opći propisi iz područja zaštite okoliša:

Propis Objava
Zakon o zaštiti okoliša Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18
Zakon o gospodarenju otpadom Narodne novine  84/21
Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja Narodne novine 127/19
Zakon o zaštiti zraka Narodne novine 127/19, 57/22
Zakon o zaštiti prirode Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19
Zakon o vodama Narodne novine 66/19, 84/21, 47/23
Zakon o vodnim uslugama Narodne novine 66/19
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19
Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja Narodne novine 14/19

 

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu