Međunarodna suradnja slika
Aktivnosti

Međunarodna suradnja

Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj 

dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR je dio  međunarodne mreže Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD). WBCSD osnovan je kao Savjet za gospodarstvo i industriju uoči Konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) u Rio de Janeiru davne 1992. godine sa zadatkom da oblikuje odgovor gospodarstvenika na izazove Konferencije i time završi postojanje. No, zbog prepoznate važnosti teme održivog razvoja, Savjet je nastavio djelovati te se 1994. godine spojio sa Svjetskim industrijskim savjetom za okoliš, koji je nastao kao ogranak Svjetske gospodarske komore, i tako formirao današnji WBCSD.

Danas WBCSD predstavlja najvažniju međunarodnu organizaciju koja promovira i ugrađuje održivost u poslovne prakse kompanija, a koju predvode predsjednici preko 200 vodećih kompanija. Zajednički cilj je brži prijelaz u klimatski neutralan planet kroz sudjelovanje u kreiranju održivih politika s nacionalnim vladama i međunarodnim organizacijama.

Organizacija pomaže u postizanju uspješnosti temeljenoj na održivosti svojih članova fokusiranjem na maksimalni pozitivni utjecaj na dioničare, okoliš i društva. Globalna mreža od gotovo 70 nacionalnih poslovnih vijeća, među kojima je i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, pruža članovima neposredan pristup poslovnim modelima i praksama temeljenim na ugljičnoj neovisnosti i društvenoj otvorenosti. HR PSOR sudjeluje u aktivnostima radnih tijela međunarodne organizacije te zaključke i postignuća u primjeni održivih praksi prenosi na nacionalnu razinu.

Europske Institucije 

dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR direktnim aktivnostima sudjeluje u provedbi politika Europske komisije te sudjeluje u radu nacionalnih radnih tijela prilikom kreiranja novih regulativa na EU razini.


dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR je nacionalni nositelj inicijative EU Povelja o raznolikosti od listopada 2017. godine te je dio EU platforme nacionalnih Povelja o raznolikosti. Kao jedina nacionalna institucija koja aktivno promovira, zagovara i educira dionike o raznolikosti na radnom mjestu, svake godine sudjelujemo u radu Europskih tijela u području uključivosti i raznolikosti. (link na stranicu o Povelji o Raznolikosti)


dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR se uključio u aktivnosti vezane uz kreiranje smjernica za izradu korporativnih izvještaja kroz uključivanje u radne grupe pri Europskoj savjetodavnoj skupini za financijsko izvještavanje – EFRAG. EFRAG kroz radna tijela razvija smjernice za izradu sektorskih izvještaja, a HR PSOR prati tijek razvoja smjernica te o razvoju informira dionike na nacionalnoj razini.


dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR je član Europske poslovne mreže za korporativnu održivost i odgovornost CSR Europe. CSR Europe vodeća je europska poslovna mreža za korporativnu održivost i odgovornost koja s korporativnim članovima i partnerskim organizacijama ujedinjuju i podržavaju više od 10.000 poduzeća na lokalnoj, europskoj i globalnoj razini. CSR Europe podržava poslovne i industrijske sektore u njihovoj transformaciji i suradnji prema praktičnim rješenjima i održivom rastu.


Ujedinjeni Narodi

dop hr drustveno odgovorno poslovanje u hrvatskoj slika

HR PSOR kroz godine ima značajno iskustvo suradnje s Ujedinjenim narodima i organizacijama UN-a. Suradnja je započela s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) za vrijeme postojanja inicijative UNDP-a čiji je fokus bio na društvenoj odgovornosti. Iz te suradnje je proizašla lokalna mreža Global Compacta u Hrvatskoj. HR PSOR je surađivao i s Programom za DOP UNDP-a u izradi priručnika, kreiranju treninga i organizaciji događaja, a po osnivanju Global Compacta je u periodu od 2008. do 2010. djelovao kao Tajništvo, odnosno poslovni ured Global Compact Hrvatske. U suradnji sa središnjicom UN-a, HR PSOR je preveo na hrvatski i objavio UN-ove Smjernice o poslovnom sektoru i ljudskim pravima.


UNICEF Hrvatska

nefinancijsko izvjestavanje slika
UNICEF Hrvatska

HR PSOR i UNICEF Hrvatska aktivno surađuju na promociji upravljanja utjecajem poslovnog sektora na prava djece kroz edukativne programe i sudjelovanje u think tankovima čiji je cilj zajednički raditi na razvoju i osvještavanju o politikama društveno odgovornog poslovanja i održivog razvoja.

Prepoznajući važnost utjecaja poslovnog sektora na dječja prava, HRPSOR je, zajedno s UNICEF-om, razvio poglavlje Dječja Prava u Hrvatskom indeksu održivosti (HRIO)  te se dodjeljuje nagrada poslovnom sektoru za primjenu dječjih prava.

Danas u suradnji s UNICEF Hrvatska direktorica HR PSOR-a dr.sc. Mirjana Matešić vodi jedinstven program edukacije za poslovni sektor o utjecaju poslovanja na djecu, UNICEF-ova CSR Akademija „Djeca su naš najvažniji posao“.


OECD

HR PSOR je član Vanjskog tijela Hrvatske Nacionalne kontaktne točke (NKT) kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju.

Vanjsko tijelo NKT zaduženo je za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

NKT je u cilju promocije i primjenu Smjernice OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju iste prevela na hrvatski jezik.

Više informacija o radu NKT možete pronaći ovdje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu