Intervju s Doroteom Pernjak Banić, članicom Upravnog odbora JGL-a i predsjednicom Upravnog vijeća HR PSOR-a

Objavljeno 28.05.2024.

Razgovarala Katarina Plećaš 
Dorotea Pernjak Banić rođena je u Rijeci 1968. godine. Farmaceut te specijalist farmaceutske tehnologije s 30-godišnjim iskustvom rada u Istraživanju i razvoju, te Globalnom up

Razgovarala Katarina Plećaš 

 

Dorotea Pernjak Banić rođena je u Rijeci 1968. godine. Farmaceut te specijalist farmaceutske tehnologije s 30-godišnjim iskustvom rada u Istraživanju i razvoju, te Globalnom upravljanju proizvodima, a posljednjih nekoliko godina na radnom mjestu direktorice Razvoja procesa u JGL-u. Izborom zaposlenika, članica je Upravnog odbora ove internacionalne farmaceutske kompanije sa sjedištem u Rijeci, kao predstavnica zaposlenika od 2016. godine. Kao predstavnik JGL-a d.d. u HR PSOR-u sudjeluje od samih početaka.


JGL je član HR PSOR-a od 2000. godine te ste jedan od najaktivnijih članova što potvrđuje i vaše imenovanje, prvo za dopredsjednicu zatim za predsjednicu Upravnog vijeća. Što vas potiče na kontinuirano zalaganje za primjenu održivog poslovanja?

JGL u temeljima poslovanja od najranijih dana, kada je tvrtka bila puno manja no danas, ima ODRŽIVOST kao jednu od svojih temeljnih vrijednosti.

Zahvaljujući tome, kroz proteklih 30-tak godina, u JGL-u uspješno balansiramo inovativnost s poslovnom utemeljenošću ideja te fokusom na potrebe pacijenata i potrošača naših proizvoda, pokrećemo brojne projekte kojima širimo mrežu suradnje s našim dionicima: sveučilišnom zajednicom, poslovnim partnerima, udrugama i mnogim drugima.

Vodeći se idejom održivog poslovanja želimo i dalje poslovati u skladu s ciljevima održivog razvoja te na taj način dati svoj doprinos svladavanju klimatskih i društvenih izazova današnjice te osigurati bolju budućnost za generacije koje dolaze. 

U koja područja održivosti najviše ulažete?

U ukupnom procesu poslovanja i djelovanja, nastojimo izbalansirano obuhvatiti ekonomske, društvene i okolišne aspekte. No, osobitu pozornost posvećujemo, između ostalog, radnoj okolini, uključenosti zaposlenika u zajednicu, kontinuiranoj edukaciji i dijeljenju znanja, integraciji tehnoloških i drugih poslovnih procesa s naglaskom na uštedu energije i zaštitu okoliša.

Od samoga početka sudjelujete u natječaju HRIO te ste dobitnici više nagrada; Što smatrate ključnim za dobivanje nagrade i gdje smatrate da imate najviše prostora za poboljšanje?

HRIO (Hrvatski indeks održivosti) je metoda procjene društvene odgovornosti kompanija u Hrvatskoj. Omogućuje objektivnu procjenu društveno odgovornih praksi poduzeća i usporedbu s praksama drugih.

Nas, u JGL-u, sudjelovanje u natječaju HRIO potiče da se kontinuirano preispitujemo, da procjenjujemo vlastite odgovorne prakse kako bi im dali na vidljivosti te bili proaktivni u svakom sljedećem akcijskom planu. Također, to je izvanredna prilika da učimo od ostalih uključenih, informiramo se o primjerima dobrih praksi drugih društveno odgovornih poduzeća.

Ključni za dobivanje nagrade uvijek su konkretni podaci stanja i pokazatelji poboljšanja, a vjerujemo da tome doprinose i naša stalna nastojanja da budemo još bolji. U svakom slučaju,  priznanja gode, ali i obvezuju. Prostor za poboljšanje prepoznajemo u više područja pa smo, primjerice, tijekom 2023. godine pokrenuli korporativni projekt vezan uz specifične ESG ciljeve te sustav praćenja njihove implementacije kako bismo obuhvatili prioritetna područja određena i kroz okolišne, i ekonomske, i društvene aspekte.

Puno ulažete u lokalnu zajednicu i okoliš, koje biste najvažnije projekte izdvojili?

Projekata i inicijativa je zaista mnogo, neke suradnje kontinuirano razvijamo već dugi niz godina i teško je izdvojiti samo neke. Ipak, osvrnula bih se  na one „friške“, koji su u proteklom razdoblju angažirali najviše naših resursa i prate našu vršnu strategiju ulaganja u znanja, edukaciju i razvijanja proizvoda s dodanom vrijednošću.

JGL zajedno s riječkim Sveučilištem i njegovim sastavnicama, Medicinskim fakultetom, Studijem farmacije i Odjelom za biotehnologiju, gradi znanstveno-inovacijski ekosustav i platformu za daljnji razvoj grada Rijeke kao centra farmaceutsko-biotehnološke izvrsnosti. Osnivanje Odjela za Biotehnologiju i istraživanje lijekova Sveučilišta u Rijeci 2009. godine, prvi je rezultat takvog umrežavanja i sinergijskog učinka. U studijskom programu Odjela, JGL-ovi stručnjaci uključeni su od samih početaka kroz nastavu. Partnerstvo Odjela za Biotehnologiju i JGL-a dovelo je do otvaranja i prvog GMP laboratorija među hrvatskim sveučilištima kojemu je HALMED dodijelio certifikat dobre laboratorijske prakse. Kao sjajan primjer nastavka suradnje je i otvaranje Studija farmacije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.

Također, prošle smo godine proširili postav JGL Muzeja farmacije u novom objektu na Svilnom. Naime, nakon što smo u 2020. godini osnovali ovaj Muzej s misijom afirmacije ljekarništva i proizvodnje lijekova kao dijela zdravstvenog i kulturnog identiteta, na novih 400 kvadrata suvremeno uređenog prostora predstavljamo rijetku i vrijednu zbirku 1800 muzealija s područja praktične i znanstvene farmacije. Nova ekstenzija JGL zasigurno će dodatno pridonijeti boljem poznavanju i realnom vrednovanju farmaceutske znanosti i ljekarničke prakse u nacionalnom i europskom kontekstu.

Također, s obzirom da se naša vršna korporativna strategija temelji na tri velika globalna trenda od kojih je jedan direktno vezan uz klimatske promjene i utjecaj istih na naše poslovanje, važno je naglasiti kako u JGL-u nastojimo kontinuirano raditi iskorake u domenama načina proizvodnje i obavljanja poslovnih procesa, kao i utjecaja na okruženje. Ponosni smo što smo u proteklom razdoblju uložili velike napore u uvođenje sustava kontrole nad mikroplastikom, što doprinosi plasiranju još sigurnijih proizvoda našim kupcima, te dodatnom povećavanju svijesti o važnosti zaštite okoliša.

Potpisnici ste Povelje o raznolikosti i puno ulažete u radnu okolinu, koje mjere poduzimate za poticanje raznolikosti na radnome mjestu?

JGL je nedavno predstavio svoje temeljne korporativne vrijednosti, jedna od kojih je i POŠTOVANJE koje definiramo kao želju da se svi u organizaciji osjećaju cijenjeno i vrijedno. Upravo su u pripremi i detaljne aktivnosti kojima će se dodatno promovirati ta korporativna vrijednost i kojima će se ona ugraditi u način na koji radimo na svim razinama.

Također, Etičkim kodeksom jasno smo podržali i potaknuli različitost na svim razinama organizacije te zabranili diskriminaciju po bilo kakvoj osnovi.

JGL je kompanija s pretežno ženskom radnom snagom te se to odražava i na sastav Uprave, ali i ostalih upravljačkih pozicija.

Međunarodni smo tim koji uspješno integrira zaposlenike različitih profila na različitim funkcijama, a kroz uključive komunikacijske pristupe promoviramo i ostvarujemo blisku suradnju među tržištima i među svim članovima tima.

Uz to, redovitim godišnjim istraživanjem klime propituje se i percepcija zaposlenika o prihvaćanju različitosti u kompaniji te se ponosimo izrazito visokim rezultatom istraživanja upravo u području povezanih pitanja.

Kroz ESG analize, pitanje dodatnih mjera za poticanje raznolikosti uvršteno je u planiranje za razdoblje 2025.-2027. te će se kroz 2024. izraditi konkretne inicijative kojima će se još više istaknuti fokus na ovu problematiku.

I na kraju, što biste poručili hrvatskom gospodarstvenicima, zašto smatrate da je važno članstvo u HR PSOR-u?

Članstvo u HR PSOR-u omogućuje tvrtkama da se povezuju kroz stručne posjete, edukacije, radionice, da razmjenjuju iskustva iz svih područja poslovanja te tako stvaraju mrežu društveno odgovornih praksi kojima postižu sinergiju u svojem djelovanju. Time afirmiraju ODRŽIVOST u svim njenim dimenzijama.

 

 

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Podjeli sa prijateljima

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu