Tko smo?

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) je nezavisna udruga privatnog sektora. Osnovali su je vodeći gospodarstvenici Hrvatske da bi poticali održivi razvoj u gospodarstvu i zastupali gospodarstvo u održivom razvoju. Članovi upravljaju udrugom i financiraju njeno djelovanje. HR PSOR danas ima više od 60 članova.

Danas

HR PSOR je nositelj Hrvatskog indeksa održivosti – HRIO, organizator godišnjih Konferencija o održivom razvoju, nositelj Povelje o raznolikosti Hrvatska pod kojom djeluje i Savez za rodnu ravnopravnost, nositelj edukacije Korporativna održivost te stoji iza mnoštva drugih aktivnosti.

Povijest

Napredni gospodarstvenici Hrvatske povezali su se sredinom 90-ih godina u želji za brzim poslijeratnim oporavkom i razvojem gospodarstva u, tada, mladoj i novostvorenoj državi. Ideja održivog razvoja prepoznata je kao najprikladniji obrazac za ostvarenje takvih ciljeva. Uz podršku nevladine organizacije Društvo za unaprjeđenje kvalitete življenja, 1995. godine održan je inicijativni sastanak kompanija na kojem je sudjelovala delegacija Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD), kako bi se osnovao HR PSOR. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj službeno je registriran 1997. godine. 

Misija

  1. Jačati svijest o važnosti novog pristupa izražavanju poslovnih rezultata koji u kontekstu postizanja održivog razvoja uključuje i očuvanje resursa i okoliša te uspjeh društvene zajednice i svih zainteresiranih sudionika
  2. Razmjenjivati dobra iskustva i isticati pozitivne primjere u gospodarstvu
  3. Zagovarati dijalog/razgovor između svih zainteresiranih sudionika i poticati nova partnerstva u svrhu postizanja veće konkurentnosti i stvaranja inovacija
  4. Podupirati politike i usmjerenja koja pridonose novim održivim oblicima ponašanja i djelovanja u svim segmentima društva
  5. Pridonositi uspostavljanju poštenog i slobodnog tržišnog natjecanja, te transparentnog i odgovornog djelovanja svih njegovih sudionika.

Vizija

Naša vizija je razvijena i moderna Hrvatska u kojoj odgovoran i uspješan gospodarstvenik dogovorno i suradnjom sa svim dionicima pridonosi poželjnim promjenama u društvu, gospodarstvu i okolišu tako da i buduće generacije imaju jednake mogućnosti zadovoljavanja svojih potreba.

Ciljevi

  1. Podrška održivom razvoju Republike Hrvatske
  2. Podizanje kapaciteta za primjenu održivog razvoja među članovima
  3. Razvoj organizacije

Tijela, upravljanje i poslovanje

Skupština

Skupštinu organizacije čine svi njeni članovi i ona je najviše upravljačko tijelo te donosi temeljne akte i odluke.

predsjednik

Marinko Došen, AD Plastik

dopredsjednici

Robert Mustač, Messer Croatia Plin i Saša Muminović, AquafilCRO 

Upravno vijeće

Upravno vijeće ima jedanaest članova koje između sebe bira Skupština. Član Upravnog vijeća je kompanija, a predstavnik člana Upravnog vijeća je osoba ovlaštena za zastupanje sukladno ovlastima u kompaniji.

Radom Upravnog vijeća rukovodi predsjednik kojeg članovi između sebe biraju na prvoj sjednici Upravnog vijeća nakon izbora njegovog sastava. Mandat Upravnog vijeća je dvije godine, a predsjednika jedna godina. Članovi i predsjednik Upravnog vijeća HR PSOR-a mogu biti ponovo birani na istu funkciju.

Vodstvo skupštine

Muminovic

Saša Muminović

dopredsjednik AquafilCRO
Marinko Dosen AD Plastik slika

Marinko Došen

predsjednik AD Plastik
Marinko Dosen AD Plastik slika

Robert Mustač

dopredsjednik Messer Croatia Plin

Članovi Upravnog vijeća

Anđelko Švaljek Regenracija slika

Anđelko Švaljek

dopredsjednik RGNC Grupa
Anđelko Švaljek Regenracija slika

Dorotea Pernjak Banić

predsjednica JGL Grupa

Ivan Bartulović

dopredsjednik Hrvatski Telekom

Alen Voloder

CEMEX Hrvatska

Christoph Schoefboeck

Erste banka
Nikolaos Migkianis IKEA slika

Nikolaos Migkianis

IKEA Hrvatska

Ana Soldo

DS Smith Belišće Croatia

Nataša Mikuš Žigman

Podravka
John Gasparac PwC Hrvatska slika

John Gasparac

PwC Hrvatska

Ratko Habus

Sato
Ivana Budin Arhanić Valamar Rivijera slika

Ivana Budin Arhanić

Valamar Riviera

Ured HR PSOR-a

Direktorica

Direktora/icu imenuje Upravno vijeće temeljem natječaja na mandat od pet godina. Direktor/ica je stručna osoba koja odgovara za rad organizacije, organizira poslovanje te zastupa organizaciju. Sadašnja direktorica, dr. sc. Mirjana Matešić, obnaša dužnost direktorice u petom mandatu (2020. - 2025.).

Voditeljica ureda

Voditeljica ureda je Katarina Plećaš stalna zaposlenica HR PSOR-a od 1998. godine. Ona vodi poslovanje ureda i prva je suradnica direktorici te je voditeljica projekata vezanih za Povelju o raznolikosti.

Članice ureda

Od 2022. godine, ured još čine Dijana Varlec i Nikolina Renić, voditeljice projekata.

Način rada

U djelovanju HR PSOR-a koriste se znanja i podrška Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) te dobri primjeri drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija koji su prikladni za primjenu u Hrvatskoj.

 

Pristupom HR PSOR-u članovi iskazuju svoje opredjeljenje održivom razvoju. Razvijaju poslovne strategije i primjenjuje modele upravljanja koji osiguravaju poslovnu uspješnost uz odgovornost prema svim dionicima te izrađuju korporativne izvještaje o održivosti. Udruga potiče i podupire takva usmjerenja, razmjenjuje korisna iskustva i promiče postignuća članova. U tu svrhu organizira stručne skupove i/ili sudjelovanje na skupovima te brine za promociju i razmjenu dostignuća.

 

Pitanja od zajedničkog interesa za sve dionike, HR PSOR nastoji rješavati usvajanjem dobrih iskustava i prijedlogom poboljšanja koja se prosljeđuju mjerodavnim institucijama. Takva su pitanja: zakonodavstvo zaštite okoliša (prijedlozi novih propisa i provedba propisa), postupanje s otpadom u gospodarskoj praksi, izrada korporativnih izvještaja o održivosti, brižljiv odnos prema prirodnim izvorima i energiji, briga o zaposlenicima i zajednici u kojoj djeluju i sl. Radionice, edukacije i skupovi HR PSOR-a, koje u živoj stručnoj raspravi okupljaju sve dionike, potvrdile su se kao način dogovaranja zajedničkih stavova gospodarstvenika o praktičnim pitanjima koja treba riješiti. Stručni skupovi HR PSOR-a, njihovi rezultati te pojedinačna ostvarenja članova otvoreni su i dostupni svim dionicima.

 

HR PSOR zastupa gospodarstvo u izradi razvojnih dokumenata i propisa u Hrvatskoj, otvara mogućnosti za upoznavanje relevantnih međunarodnih iskustava i promovira vrjednija dostignuća članova u zemlji i inozemstvu. Potaknuo je godišnje regionalne poslovne skupove na tragu održivog razvoja, te sudjelovao u uređenju dvojezične godišnje publikacije Privrednog vjesnika Održivi razvoj. Danas izdaje glasilo Gospodarstvo i održivost, nositelj je Konferencija o održivom razvoju, nositelj je godišnjeg natječaja HRIO te Povelje o raznolikosti. Zastupa članove i hrvatsko gospodarstvo u WBCSD-u, CSR Europe i drugim međunarodnim organizacijama.

Edukacija

Kroz različite forme HR PSOR od samih početaka provodi edukativne aktivnosti u temama bitnim za održivo gospodarstvo. 

Razvoj

HR PSOR zastupa gospodarstvo u izradi razvojnih dokumenata i propisa u Hrvatskoj, otvara mogućnosti za upoznavanje važnih međunarodnih iskustava i promovira dostignuća članova u zemlji i inozemstvu.

zagovaranje slika
Zajednički Interesi

Zagovaranje

Pitanja od zajedničkog interesa za sve gospodarstvenike ili pripadnike određene poslovne skupine, članovi HR PSOR-a nastoje rješavati usvajanjem dobrih iskustava i predlaganjem poboljšanja koja se prosljeđuju nadležnim institucijama. Bavimo se temama kao što su zakonodavstvo zaštite okoliša (prijedlozi novih propisa i provedba već postojećih), postupanje s otpadom u gospodarskoj praksi, izrada poslovnih izvještaja u svezi održivog razvoja, društvenom odgovornošću i zaštitom okoliša, brižljiv odnos prema prirodnim izvorima i energiji u skladu su s UN-ovim Programom za održivi razvoj 2030. i definiranim Ciljevima održivog razvoja.

 

WBCSD

Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj (World Business Council for Sustainable Development - WBCSD)

Povijest WBCSD-a

Poslovni savjet za održivi razvoj (BCSD) osnovan je kao Savjet za gospodarstvo i industriju uoči Konferencije Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju (UNCED) u Rio de Janeiru 1992. sa zadatkom da oblikuje odgovor gospodarstvenika na izazove Konferencije i time završi postojanje. No, zbog prepoznate važnosti teme održivog razvoja, Savjet je nastavio djelovati te se 1994. godine spojio sa Svjetskim industrijskim savjetom za okoliš, koji je nastao kao ogranak Svjetske gospodarske komore, i tako formirao današnji Svjetski poslovni savjet za održivi razvoj (WBCSD).

WBCSD danas

WBCSD je globalna organizacija koju predvode predsjednici preko 200 vodećih kompanija koje rade zajedno kako bi ubrzali prijelaz na održivi razvoj. Organizacija pomaže u postizanju uspješnosti i održivosti svojih članova fokusiranjem na maksimalni pozitivni utjecaj na dionike, okoliš i društvo. Globalna mreža od gotovo 70 nacionalnih organizacija, među kojima je i Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, pruža članovima neusporediv poslovni domet širom svijeta.

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu