HRPSOR

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj - HR PSOR je nedobitna ustanova privatnog sektora. Tridesetšest članova - predstavnika hrvatskog gospodarstva udružuju znanje, inovativnost i odgovornost u traganju za razvojnim putevima koji uravnotežuju poslovni uspjeh, društvenu dobrobit i zaštitu okoliša.

 

Način djelovanja

U djelovanju HR PSOR-a koriste se predlošci i modeli koje zastupa Svjetski PSOR (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD) te dobri primjeri drugih međunarodnih i nacionalnih organizacija poslovnog svijeta koji su prikladni za primjenu u Hrvatskoj.

 

  • Pristupom HR PSOR-u članovi iskazuju svoje opredjeljenje na održivi razvoj. Razvijaju poslovne strategije i primjenjuje modele upravljanja koji osiguravaju poslovnu uspješnost uz odgovornost prema okolišu i društvenoj zajednici. Primjenjuju ekodjelotvornost (ekološku i ekonomsku djelotvornost), izrađuju izvješća o okolišu / održivom razvoju / društvenoj odgovornosti. Ustanova HR PSOR potiče i podupire takva usmjerenja, razmjenjuje korisna iskustva i promiče postignuća članova. U tu svrhu organizira stručne skupove i/ili sudjelovanje na skupovima te brine za promociju i razmjenu dostignuća.

 

  • Pitanja od zajedničkog interesa za sve gospodarstvenike ili pripadnike određene poslovne skupine HR PSOR nastoji rješavati usvajanjem dobrih iskustava i prijedlogom poboljšanja koji se prosljeđuje mjerodavnim institucijama. Takva su pitanja: zakonodavstvo zaštite okoliša (prijedlozi novih propisa i provedba propisa), postupanje s otpadom u gospodarskoj praksi, izrada poslovnih izvješća u vezi s održivim razvojem, društvenom odgovornošću i zaštitom okoliša, brižljiv odnos prema prirodnim izvorima i energiji i sl. Radionice HR PSOR-a, koje u živoj stručnoj raspravi okupljaju sve zainteresirane strane, potvrdile su se kao način dogovaranja zajedničkih stavova gospodarstvenika o praktičnim pitanjima koja treba riješiti. Stručni skupovi HR PSOR-a, njihovi rezultati te pojedinačna ostvarenja članova otvoreni su i dostupni svim zainteresiranim stranama.

 

  • HR PSOR zastupa gospodarstvo u izradi razvojnih dokumenata i propisa u Hrvatskoj, otvara mogućnosti za upoznavanje relevantnih međunarodnih iskustava i promovira vrjednija dostignuća članova u zemlji i inozemstvu. Potaknuo je godišnje regionalne poslovne skupove na tragu održivog razvoja te zastupa članove i hrvatsko gospodarstvo u WBCSD-u i drugim međunarodnim organizacijama.

 
 
 

Ostalo iz kategorije

 
 
Članovi
HR PSOR-a: