Coca-Cola HBC obvezala se na postizanje nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2040. godine

Objavljeno 01.01.1970.

Coca-Cola HBC obvezala se na postizanje nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2040. godine

Zagreb, 12. listopada 2021. “ Coca-Cola HBC danas je objavila predanost postizanju nulte stope emisije stakleničkih plinova u cijelom svom lancu vrijednosti do 2040. godine.

Do 2030. godine tvrtka će smanjiti stopu emisija za 25 % u cijelom svom lancu vrijednosti u opsezima 1, 2 i 3*, uz daljnje smanjenje od 50 % u idućem desetljeću u sklopu postojećeg, znanstveno utemeljenog cilja. Kako bi riješila problem 90 % emisija u opsegu 3 koje nastaju djelovanjem trećih strana, Coca-Cola HBC proširit će svoju sadašnju suradnju s dobavljačima.  Tamo gdje emisije stakleničkih plinova neće biti moguće u potpunosti ukloniti, tvrtka će ih umanjiti ulaganjem u ostale mjere za zaštitu klime. Coca-Cola HBC obvezala se na postizanje nulte stope emisije stakleničkih plinova do 2040. godine Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Komentirajući objavu, Zoran Bogdanović, glavni izvršni direktor Coca-Cole HBC navodi:  žOva je obveza konačno odredište putovanja koje smo započeli prije mnogo godina. U potpunosti je usklađeno s našom filozofijom da podržimo društveno-gospodarski razvoj zajednica u kojima djelujemo i ostvarimo pozitivniji utjecaj na okoliš. Oboje je ključno za naš budući rast. Iako još nemamo sve odgovore, naš plan, dosadašnja postignuća i partnerski pristup ulijevaju nam pouzdanje da ćemo uspjeti.ť Jasan plan Kako bi ostvarila svoj cilj, tvrtka Coca-Cola HBC će:
  • uložiti 250 milijuna eura do 2025. godine u inicijative za smanjenje emisija
  • nastaviti dekarbonizirati poslovanje prelaskom na električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora i korištenjem niskougljičnih izvora energije pomoću neprestanih poboljšanja i inovacija u području energijske učinkovitosti
  • ubrzati svoj put prema kružnom pristupu upotrebi ambalaže uz nižu stopu emisije CO2, povećanim korištenjem reciklirane plastične ambalaže (rPET), primjenom opcija koje omogućuju višekratno punjenje i opcija bez ambalaže te uklanjanjem plastike u sekundarnoj ambalaži
  • opskrbiti kupce energijski učinkovitim i ekološki prihvatljivim hladnjacima
  • smanjiti emisije iz sastojaka poljoprivrednog podrijetla
  • provesti program Green Fleet kojim se prelazi na vozila koja ispuštaju niske razine CO2 ili ga uopće ne ispuštaju.
Osim toga, Coca-Cola HBC uvela je ciljeve smanjenja emisije CO2 kao jedan od elemenata u svojim dugoročnim poticajnim planovima.  Značajna postignuća Coca-Cola HBC jedna je od prvih tvrtki koja se obvezala na dostizanje znanstveno utemeljenih ciljeva te ih i ostvarila. U proteklom desetljeću tvrtka je prepolovila svoje izravne emisije, a plan smanjenja emisija CO2 do 2030. već je potvrđen i odobren u skladu s nastojanjem da se porast globalne temperature ograniči na 1,5 °C iznad razine prije industrijske revolucije. U ožujku 2021. godine Coca-Cola HBC peti je put u posljednjih sedam godina ocijenjena najodrživijim svjetskim proizvođačem napitaka prema Dow-Jonesovu indeksu održivosti, ostvarivši najbolji rezultat do sad. Također je uvrštena među najodrživije tvrtke na ljestvicama ekološkoga, društvenoga i korporacijskoga upravljanja kao što su CDP, MSCI ESG i FTSE4Good. * U skladu s metodologijom koju koristimo, razlikujemo tri kategorije izvora emisija stakleničkih plinova koje mjerimo i o kojima izvještavamo:
  • opseg 1 “ direktne emisije koje dolaze od goriva korištenog u našim punionicama, uredima i distribucijskim centrima, kao i od goriva našeg voznog parka
  • opseg 2 “ indirektne emisije koje su rezultat naših poslovnih aktivnosti, struja i ostali izvori energije koje koristimo
  • opseg 3- sve indirektne emisije stakleničkih plinova unutar našega lanca vrijednosti, kao što su emisije nastale proizvodnjom sirovina koje koristimo (šećer, voćni koncentrat i ambalaža), emisije nastale od električne energije koja napaja hladnjake naših kupaca te emisije goriva naših partnera u logistici i prijevozu.
Emisije stakleničkih plinova iz opsega 1 i 2 čine 11 % ukupne emisije, dok najveći dio emisija dolazi iz opsega 3. Više na poveznici https://bit.ly/2YOglQJ. Kontakt: Odjel za korporativne poslove i održivost Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o. E-adresa: odnosisjavnoscu@cchellenic.com

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu