Druga nacionalna konferencija o DOP-u

Objavljeno 14.06.2011.

Druga nacionalna konferencija o DOP-u

6. lipnja 2011. u U zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade održana je 2.nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju, u organizaciji Nacionalne mreže za DOP i pod pokroviteljstvom predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića. Brojni posjetitelji imali su priliku čuti kako na DOP gledaju eminentni hrvatski i europski govornici, dok su panel rasprava i okrugli stol ponudili zanimljiva mišljenja vezana uz dobre prakse, inicijative i trendove u ovom području.

U zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade održana je 6. lipnja 2011. godine Druga nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju, u organizaciji Nacionalne mreže za DOP i pod pokroviteljstvom predsjednika RH prof. dr. sc. Ive Josipovića. Brojni sudionici imali su priliku čuti kako o DOP-u promišljaju eminentni hrvatski i europski stručnjaci, dok su panel rasprava i okrugli stol ponudili zanimljiva mišljenja vezana uz dobre prakse, inicijative i trendove u ovom području. Sudionicima su se obratili predsjednik dr. Ivo Josipović, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva Ruđer Friganović te Louisa Vinton, koordinatorica UN-a i stalna predstavnica UNDP-a u RH. Nakon pozdravnih izlaganja prezentacije su održali projektni partneri i europski stručnjaci; osim pregleda hrvatskih inicijativa i aktivnosti na projektima Indeksa DOP-a, Nacionalne mreže za DOP, portala DOP.HR i drugih, naglasak je stavljen na provedbu DOP-a u europskim okvirima. Claudia Tober, članica Upravnog odbora Eurosifa, predstavila je trendove održivog ulaganja u Europi, Jürgen Noack, savjetnik organizacije EuroCommercea, osvrnuo se na DOP u poslovnoj organizaciji, dok je Susan Bird, koordinatorica politika DG Employmenta Europske komisije, svoju prezentaciju o provedbi DOP-a u Europskoj uniji, zbog nemogućnosti dolaska, naknadno priložila. Konferencija je dio projekta koji financira Europska unija i rezultat je zajedničke inicijative suradničke mreže organizacija za razvoj društveno odgovornog poslovanja koju čine Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), Global Compact Hrvatska, Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska udruga banaka (HUB), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska udruga sindikata (HUS) i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), dok su podupiratelji Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), Zelena akcija i Odraz.

Bez obzira na današnju krizu biznis i u Hrvatskoj postaje društveno odgovoran. Tvrtke koje ne prihvate koncept DOP-a i ugrade ga u svoj biznis plan, neće dobro prolaziti u društvu općenito, a ni na tržištu. Dobar imidž, a DOP je njegov presudni dio, utječe na poziciju na tržištu. Posebno, odgovornost poduzetnika treba proizlaziti iz jedne opće sintagme i jedne specifične hrvatske karakteristike. Treba naglasiti da je poduzetnik motor društvenog razvoja, ima ustavnu i zakonsku zaštitu. Dobitak poduzetnika je neograničen, a granice njegove odgovornosti, gubitak, su limitirani visinom uloga. Za treće sudionike u tom procesu, zaposlenike, zbog loših rezultata u poslovanju gubitak, bez obzira na uzroke, npr. gubitak radnog mjesta, može biti neograničen i katastrofalan. Stoga onima koji dobro posluju DOP predstavlja nivelaciju šansi i odgovornosti. U Hrvatskoj, zbog povijesnog iskustva često nepravedne pa i kriminalne pretvorbe i privatizacije, postoji dodatan zahtjev poduzetnicima da prihvate koncept društveno odgovornog poslovanja. Na ovoj će konferenciji biti riječi i o provedenim istraživanjima vezanim za DOP. Za očekivati je da će ona pokazati da između uspješnosti poslovanja i društvene odgovornosti postoji korelacija. Bit će sigurno višeznačnih odgovora, međutim DOP zasigurno podiže uspjeh, a uspjeh omogućava DOP. Na kraju Predsjednik je reinterpretirao jednu od teza iz 10 Malmutijevih zahtjeva za poduzetnike:“ Radi puno, bogati se, stekni puno novaca, ali umri siromašan. Podijeli novac koji si zaradio, ne možeš ga ponijeti sa sobom niti potrošiti, i time ćeš ostvariti jedan dio socijalne pravde.“ Neki od najvećih svjetskih biznismena prihvatili su ovu tezu odlukom da dio svog bogatstva doniraju za istraživanja, razvoj, kulturu i humanitarne djelatnosti. Ruđer Friganović, državni tajnik u MINGORP-u, pozdravio je sudionike konferencije ispred Vlade RH i Ministarstva.

Druga nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju okupila je oko 200 sudionika, stručnjaka i praktičara, a protekla je u pozitivnom ozračju i konstruktivnoj raspravi. Prvi dio konferencije bio je posvećen prezentiranju novih trendova u području društvene odgovornosti u EU-u, prikazanih kroz društveno odgovorno investiranje kao i aktivnosti europske trgovinske organizacije. Slijedila je prezentacija nalaza istraživanja izrađenih na bazi trogodišnjih podataka prikupljenih za dodjelu nagrade Indeks DOP-a, a zatim je održan okrugli stol koji je otvorio raspravu o mogućnostima i preprekama za prihvaćanje društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. U završnoj raspravi kritički je komentiran i zakonodavni okvir te je izražena nada da će u budućnosti Razvojna strategija Hrvatske i Strategija održivog razvoja biti jedan te isti dokument. Razmotreno je u kojoj su mjeri ostvareni ciljevi 1. nacionalne konferencije o DOP-u te su doneseni zaključci, ciljevi i preporuke za idući period. Poticajni dojam na sve sudionike ostavio je pozdravni govor predsjednika RH prof. dr. Ive Josipovića u kojem je, između ostalog, konstatirao da su društveno odgovorno poslovanje i uspješno poslovanje isti pojam, te da bi u budućnosti skupovi poduzetnika i konferencije o društveno odgovornom poslovanju trebali biti zajednički. Doneseni su slijedeći zaključci, ciljevi i preporuke:

Zaključci:

 • Ostvaren je značajan napredak u razvoju DOP-a u Republici Hrvatskoj
 • Dokazana je pozitivna korelacija poslovne uspješnosti s primjenom DOP-a
 • Europska unija podržava DOP koji je neophodan sastavni dio poslovanja
 • Za privlačenje društveno odgovornog investiranja potreban je razvoj DOP-a u poduzećima
 • U budućnosti se očekuje porast interesa i pritisaka dionika za odgovorno poslovanje poduzeća
 • Uočen je nedostatan interes javnog sektora za ova pitanja
 • Ciljevi 1. nacionalne konferencije o DOP-u djelomično su ispunjeni; u gospodarstvu je povećana svijest o važnosti DOP-a u poslovanju no nema značajnog povećanja interesa u tijelima državne vlasti, lokalne uprave i samouprave, sindikatima te civilnom društvu. Mehanizmi za razmjenu znanja i iskustava za DOP samo su djelomično razvijeni, a interes malog i srednjeg poduzetništva je ograničen. Pozitivni pomaci uočeni su u organiziranju tematskih edukacijskih radionica kao i projekata koji se bave specifičnim područjima DOP-a.

Ciljevi:

 • Nastaviti promovirati uspješne poslovne prakse kroz isticanje pozitivnih primjera i dodjelu nagrada i priznanja Indeks DOP-a
 • Podići svijest o važnosti DOP-a u poslovanju, u tijelima državne vlasti, lokalne uprave i samouprave
 • Nastaviti pratiti EU trendove u teoriji i praksi
 • Održavati godišnje nacionalne konferencije o DOP-u
 • Proširiti dijalog s civilnim i javnim sektorom o mehanizmima za poticanje DOP-a
 • Razmotriti mogućnost izrade Strategije za razvoj DOP-a koja će obuhvatiti sudjelovanje i aktivnosti svih dionika

Preporuke za poslovni sektor:

 • Uključiti se u aktivnosti dodatnog obrazovanja kroz seminare i edukacijske radionice koje se održavaju u okviru projekta Nacionalne mreže za DOP, te započeti procese integracije DOP-a metodologijama kao što su sudjelovanje u aplikacijama za nagradu Indeks DOP-a, uvođenje ISO-a 26000 ili izvještavanje o održivosti prema GRI smjernicama za izvještavanje
 • Objavljivati primjere dobre prakse te ih prijaviti u bazu primjera dobre prakse na www. dop.hr kako bi se unaprijedilo znanje i razumijevanje praksi DOP-a
 • Zadužiti u svakoj poslovnoj organizaciji osobu odgovornu za pitanja DOP-a koja se može educirati na seminarima te implementirati naučeno u svojoj organizaciji
 • Pozitivne rezultate uspješnih kompanija širiti kroz edukaciju tako da se zaposlenici uspješnih poduzeća angažiraju u edukaciji i širenju znanja
 • Izraditi akcijski plan za DOP na razini svakog poduzeća

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu