Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) usvojila je Europski standard izvještavanja o održivosti (ESRS)

Objavljeno 03.01.2023.

Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) usvojila je Europski standard izvještavanja o održivosti (ESRS)

Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje (EFRAG) usvojila je 16. studenoga 2022. godine ažuriranu verziju Europskih standarda izvještavanja o održivosti (ESRS).

Standard ocrtava zahtjeve za dubinsko korporativno izvještavanje o upravljanju te nizu ekoloških i društvenih pitanja (ESG). Novi Standardi dio su europske Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) koju je Europski parlament usvojio prošlog tjedna, a čija objava u službenom listu se očekuje početkom prosinca.  Direktiva stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, s prvim izvještajnim razdobljem za godinu 2024., s prvim rokovima za objavu u 2025. godini. Cilj Direktive je ojačati zahtjeve za izvještavanje o održivosti prema postojećoj Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (NFRD) kako bi se poboljšala korporativna odgovornost, kao i kvaliteta, dosljednost i usporedivost objavljenih informacija.

Tijekom razdoblja konzultacija od 100 dana, EFRAG je zaprimio velik broj komentara na prijedlog ESRS od različitih  dionika, prvenstveno putem online ankete. Na temelju povratnih informacija, neke od promjena usvojene su u konačnom tekstu ESRS a odnose se na:

  • Veći opseg procjene materijalnosti će eliminirati potrebu za opravdavanjem i objašnjenjem izostavljanja određenih informacija.
  • Kako bi se smanjilo vrijeme i troškovi prikupljanja podataka, broj zahtjeva za objavu smanjen je sa 136 na 84, a broj informacija unutar objava smanjen je s 2161 na 1144. Razdoblja postupnog uvođenja (phase-in periods) također su uvedena za nekoliko zahtjeva za objavom podataka, a neki će zahtjevi biti premješteni u buduće sektorske standarde.
  • Jedan od početnih 13 standarda (ESRS G1) eliminiran je radi usklađivanja s CSRD-om.
  • Pristup lancu vrijednosti pojašnjen je s posebnim fokusom na značajnost informacija o lancu vrijednosti. Uvedeno je razdoblje postupnog uvođenja za informacije o lancu vrijednosti, što je također usklađeno s CSRD-om.

Specifične promjene koje su napravljene u svakom ESRS-u možete pronaći ovdje.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu