Intervju s Goranom Ražnjevićem, novoizabranim predsjednikom skupštine HR PSOR-a

Objavljeno 19.10.2020.

Intervju s Goranom Ražnjevićem, novoizabranim predsjednikom skupštine HR PSOR-a

Razgovarala: Katarina Plećaš

Goran Ražnjević, od 2000. godine predsjednik je uprave Ilirije d.d. izBiograda na Moru, jedine turističke kompanije koja u svojoj djelatnostisadrži sve turističke segmente. Dugogodišnja predanost održivom poslovanju, smjestila ga je među lidere u turističkom sektoru. Smatra da su za uspjeh u poslovanju zaslužni motivirani i odgovorni zaposlenici zajedno sa stručnim i kompetentnim poslovodstvom i krovnim menadžmentom uz podršku i jasne ciljeve dioničara kompanije odnosno njihovih reprezentanata u upravljačkoj strukturi kompanije. U intervjuu nam govori o odgovornom poslovanju, zaposlenicima, raznolikosti te mjerama Vlade RH vezanim na krizu nastalu pandemijom koronavirusa.

Ilirija Biograd je član HR PSOR-a od 2013. godine te ste jedan od najaktivnijih članova što potvrđuje i vaše imenovanje za predsjednika Skupštine. Što vas potiče na kontinuirano zalaganje za primjenu održivog poslovanja? Primjena održivog poslovanja nije pitanje izbora, već nužnost za kompanije koje ne samo da žele biti poslovno uspješne već i dugoročno održive. Okviri u kojima se odvija poslovanje u zadnjih petnaestak godina značajno se mijenjaju na način da današnje kompanije postaju sve otvorenije prema svojim vanjskim dionicima, a posljedično time više uključene i angažirane u život zajednice u kojoj djeluju. Zašto bi današnje kompanije trebale primjenjivati načela održivog poslovanja? U prvom redu zato što ne možete biti društveno odgovoran poslovni subjekt ukoliko ne ne ostvarite pozitive rezultate poslovanja kao temelj društvene odgovornosti. Što znači da bi bili društveno odgovorni morate biti poslovno uspješni odnosno biti poslovno zdrava kompanija. Ono što nas potiče da primjenjujemo načela društveno odgovornog ponašanja polazi od našeg shvaćanja da niti jedan poslovni sustav nije otok sam za sebe. Dapače, život kompanije odvija se u zajednici među njenim dionicima bilo da je riječ o našim kupcima, dobavljačima, društvenoj zajednici itd. Svi oni, u većoj ili manjoj mjeri, kroz interakciju doprinose stvaranju kompanije koja ne prepoznaje samo vlastite potrebe već ima razvijen osjećaj za svijet oko sebe i koja odgovorno postupa, što u konačnici prepoznaju vaši kupci, vlasnici i zaposlenici. Kompanija koja istinski njeguje vrijednosti i načela društveno odgovornog poslovanja je uspješan, stabilan i dugoročn održiv poslovni sustav. U Iliriji je visoko razvijena svijest o društveno odgovornom poslovanju, smatrate li da time možete utjecati na dionike kako bi ih potakli na primjenu istog? Uključivanjem svojih dionika u temu društveno odgovornog poslovanja i uz njihovu aktivnu podršku Ilirija stvara preduvjete za nastavak razvoja kompanije kao odgovornog, održivog i uspješnog poslovnog sustava. Dionici Ilirije su već prepoznali važnost primjene istog te stavljaju naglasak na društvene teme, posebice zapošljavanje, zdravlje i sigurnost na radnom mjestu u poslovnoj politici i strategiji kompanije. U koja područja DOP-a najviše ulažete? Polazimo od toga da je snaga svake kompanije leži u njoj samoj odnosno njenim zaposlenicima. Zaposlenici su u prvom redu nositelji uspjeha svake kompanije, a to dodatno dolazi do izražaja u uslužnim kompanija posebice turističkim gdje je zaposlenik nije samo prodavatelj i pružatelj usluge već i njen ambasador. Odnos prema zaposlenicima ne ogleda se samo u brizi za njihova materijalna prava već u pružanju sigurnog, stabilnog i poticajnog radnog okruženja što posebno do izražaja dolazi u izvanrednim okolnostima poslovanja. Dobitnici ste nekoliko nagrada Indeksa DOP-a. Što smatrate ključnim za dobivanje nagrade i gdje smatrate da imate najviše prostora za poboljšanje? Na nagrade gledamo kao priznanje Iliriji d.d., svim zaposlenicima i ostalim dionicima koji nam pružaju dugogodišnju podršku u našem strateškom opredjeljenju ka održivom razvoju i poslovanju. Jedan od razloga zasigurno je u činjenici što Ilirija kao poslovni sustav je i prepoznata kao kompanija koja žživiś kao društveno odgovoran poslovni sustav odnosno društvena odgovornost je dio naše strategije u sva tri ključna područja: odnosima sa zajednicom, zaposlenicima i okolišu. Za poboljašanja uvijek ima prostora, ali bez ostvarenja ekonomskih rezultata koja poslovnom sustavu omogućavaju život ne može govoriti o društveno odgovornom poslovnom subjektu. Svaku nagradu ujedno shvaćamo i kao našu obvezu da svake godine činimo više i bolje u sva naša tri ključna područja. Jedan od primjer naše društvene odgovornosti i u ovim izvanrednim okolnostima je činjenica da je Ilirija d.d. očuvala punu zaposlenost zadržavši sve zaposlenike zatečene u radnom odnosu na dan proglašenja pandemije uz očuvanje njihovih materijalnih prava i za period, kad zbog zatvorenosti objekata ili prilagođenog opsega poslovanja, nisu bili radno aktivni. Uzevši u obzir činjenicu da su među najpogođenijim pandemijom ponajviše turistička industrija i industrija putovanja te ugostiteljska djelatnost, a zasigurno će biti među zadnjima u oporavku, smatramo da smo pokazali kao poslodavac punu odgovornost u očuvanju radnih mjesta postojećih zaposlenika i njihovog materijalnog položaja iz rada odnosno očuvanje radno-sposobnih, visoko-kvalificiranih i stručnih zaposlenika Ilirije d.d. na svim razinama za buduću poslovnu aktivnost kompanije nakon prestanka pandemije. Ne zaboravimo da je turističkim kompanijama ove godine glavna sezona trajala svega 45 dana. Potpisnici ste Povelje o raznolikosti. Koje mjere poduzimate za poticanje raznolikosti na radnome mjestu? Jednake mogućnosti na radnom mjestu za sve naše zaposlenike, stalne i sezonske, kao i raznolikost znanja i iskustva, čuvanje osobnog i poslovnog integriteta i dostojanstva na radnom mjestu su vrijednosti koje najviše njegujemo usmjeravajući ih prema stvaranju zajedništva, odnosno motivirajućeg i poticajnog poslovnog sustava koji se brine za svoje zaposlenike. Zaposlenike cijenimo prema kompetencijama i znanju, a poticanjem raznolikosti pomažemo razvoju jednakih mogućnosti svakog zaposlenika, što povećava zadovoljstvo, lojalnost i predanost kompaniji. Za primjer u našem visokom menadžmentu kojeg pored Uprave, čine rukovoditelji/ce sektora i voditelji/ce korporativnih službi, 69% su žene. Svi dolaze iz lokalne i regionalne zajednice odnosno sa područja grada Biograda na Moru te gradova i općina Zadarske županije. Jeste li poduzeli određene mjere kako bi prevenirali negativne posljedice uzrokovane COVIDOM-19? Ilirija d.d. je s danom 12.03.2020. godine započela sa prilagodbom poslovnih procesa novonastalim okolnostima pandemije bolesti COVID-19 i novim organizacijskim ustrojem odnosno pokrenuti su procesi reorganizacije i prilagodbe poslovanja (organizacijski, kadrovski i operativno-tehnički) u svrhu upravljanja krizom i ublažavanja njenih posljedica sa sljedećim prioritetima: zaštita i očuvanje zdravlja i života zaposlenika i naših gostiju, očuvanje imovine kompanije odnosno njenih kapaciteta, očuvanje radnih mjesta postojećih zaposlenika i njihovog materijalnog položaja iz rada, osiguranje sredstava za redovitu isplatu plaća zaposlenicima, ispunjavanje obveza prema vjerovnicima odnosno dobavljačima, plaćanje obveza s naslova poreza i doprinosa i obveza prema banci, nastavak poslovne aktivnosti i djelatnosti u sektorima i kapacitetima gdje je to moguće. Prethodno opisane mjere i aktivnosti, koje se odnose na razdoblje od proglašenje pandemije (12.03.2020.) i za cijelu tekuću poslovnu godinu, prilagodbe poslovnih procesa i aktivnosti novonastalim okolnostima imale su za svrhu održanja dugoročne poslovne stabilnosti, nesmetanog odvijanja poslovnog procesa u sektorima i profitnim centrima uz pridržavanje i implementaciju svih zdravstvenih, epidemioloških i sanitarnih mjera i preporuka nadležnih tijela, očuvanje tekuće likvidnosti, očuvanje imovine i kapaciteta, i očuvanje pune zaposlenosti i socijalno-materijalnih prava zaposlenika. Ovo smo postigli koristeći isključivo vlastita sredstva, kako poslovna tako i tekuća sredstva iz vlastitog novčanog tijeka, ne koristeći niti kune dodatnih tuđih ili kreditnih sredstava izuzev sredstava kojih je u obliku novčanih potpora za očuvanje radnih mjesta koristila od Vlade RH kao oblika pomoći hrvatskom gospodarstvu u uvjetima pandemije COVID-19. Jedina ste kompanija koja u svojoj djelatnosti sadrži sve turističke segmente, što je po vama presudno za uspješno poslovanje? Djelatnost ili upravljanje? Uspjeh u poslovanju kombinacija je oba faktora, ali kvalitetno upravljanje posebno u dijelu razvoja i vođenja kadrova odnosno razvoja poslovanja je ključno. Bez kvalitetnog upravljanja koje će motivirati, poticati i prepoznati najbolje u zaposlenicima, razvijati sustav u tržišno-konkurentan i održiv, a posljedično time i razvijati njegovu djelatnost, teško možemo govoriti o opstanku poslovnog subjekta na tržištu. Kvalitetno upravljanje i vođenje za krajnji rezultat imaju kompaniju koja raste i razvija svoju djelatnost, prepoznaje potrebe tržišta odnosno svojih kupaca, stvara tržišno prepoznatljiv i konkurentan proizvod ili uslugu. Što mislite o Vladinim mjerama za oporavak gospodarstva? Vladine mjere u početku izbijanja pandemije bile su brze i efikasne i zasigurno su doprinijelo očuvanju radnih mjesta u razdoblju blokade značajnog dijela hrvatskog gospodarstva.Ipak bih istaknuo dvije stvari koje su nama značajno pomogle “ poslovne banke su zahvaljujući podršci Hrvatske narodne banke, glavnice kredita stavile u mirovanje na godinu dana, što nam je znatno pomoglo. Druga je potpora Vlade RH za očuvanje radnih mjesta koja je osigurala da se ljudi ne otpuštaju. Iako potpora traje i dalje, u srpnju i kolovozu ljestvicu za potpore Vlada je podignula jako visoko i bilo je malo onih koji su tada imali pad prihoda od 60 posto što je temeljni uvjet za stjecanje prava na potporu. Koju biste mjeru za oporavak gospodarstva predložili Vladi RH? Nije toliko stvar u mjerama koje bi predložili već u činjenici da mjere koje su donesenu budu jasno i transparentno iskomunicirane posebno u dijelu njihovih kriterija. Naime, prve donesene mjere, u mjesecu ožujku-travnju, u vidu potpora za očuvanje radnih mjesta jasno su iskomunicirane. Nakon čega se u trećem kvartalu poslovne godine mijenjaju se kriteriji za dodjelu potpora. Za svakog poslodavca u ovim izazovnim vremenima od iznimne je važnosti stabilnost i sigurnost poslovanja, a mijenjanje uvjeta da dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta tome zasigurno ne pridonosi. Ovo je u godini punoj izazova i nesigurnosti kod poslodavaca stvorilo dodatnu neizvjesnost.Mislim da bi financijske potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 4000,00 kuna uz oslobađanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje trebale u turizmu i ugostiteljstvu trajati do kraja travnja 2021. godine i to za društva koja su imala pad prihoda više od 30 posto a ne 60 kako je sad. Također, držim da bi do kraja travnja iduće godine trebalo odgoditi plaćanje dospjelih glavnica kratkoročnih i dugoročnih kredita te rata leasinga i to kod svih gdje to već nije učinjeno. Turizmu je potreban i cijeli niz financijskih potpora kao što su osiguranje trajnih obrtnih sredstava putem HBOR-a i poslovnih banaka, smanjenje stope PDV-a na razinu konkurentskih mediteranskih zemalja s ciljem smanjenja poreznog opterećenja turističkim društvima odnosno jačanja njihove tekuće likvidnosti i podizanja razine konkurentnosti hrvatskog turizma, potom smanjenje a dijelom i oslobađanje od parafiskalnih nameta i još mnoga druga.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu