JOŠ JEDNOM TRANSPARETNO I INTEGRIRANO

Objavljeno 16.07.2021.

JOŠ JEDNOM TRANSPARETNO I INTEGRIRANO

Piše: Zdenka Hrabar

Izlazak Godišnjeg izvješÄ‡a Ericsson Nikola Tesla Grupe za 2020. godinu i recentno istraživanje na temu izvještavanja velikih hrvatskih poduzeća o negativnim utjecajima na klimu, povod su za osvrt na dugogodišnju tradiciju integriranog izvještavanja ove hrvatske kompanije. Istraživanje na temu izvještavanja velikih poduzeća u Hrvatskoj o klimatskim promjenama.

Puno prije zakonske obveze, točnije krajem prošlog stoljeća, redovno smo izvještavali o financijskim kao i nefinancijskim pokazateljima poslovanja, što je uključivalo i uključuje i danas poslovnu, okolišnu i društvenu odgovornost. Takav pristup naslanja se na stratešku odrednicu Ericsson Nikola Tesla Grupe o primjeni najviših standarda i praksi u poslovanju te beskompromisnost u odgovornom poslovanju. Zašto integrirano? Odgovor se nameće sam po sebi: želimo biti primjer odgovornog i transparentnog poduzetnika u društvu u kojem djelujemo kako bismo potaknuli i druge gospodarstvenike u okruženju da u svom poslovanju slijede pozitivne primjere te da pri tom uvijek imaju na umu punu perspektivu cjelokupnog poslovnog vrijednosnog lanca. Naše dugogodišnje iskustvo pokazuje nam da odgovoran pristup poslovanju donosi nove poslovne mogućnosti, veću učinkovitost, smanjuje rizike, jača vrijednost robne marke i tržišnu poziciju, snaži poziciju i ugled Grupe kao poželjnog poslodavca te učvršÄ‡uje dugoročnu konkurentnost. Svako izdanje nastojimo podići za ljestvicu više, bilo da je riječ o uvođenju novih sadržaja, standarda, dizajnerskom osvježenju, analitikama, izgledima i sl. Uz pohvale od različitih dionika, stigla su i neka vrijedna priznanja primjerice dvije nagrade Red Dot za dizajn i sl. Čak i u godinama koje su bile pune izazova i ograničenja, poput pandemijom i potresima obilježenoj 2020., pozitivno smo iznenadili širu zajednicu opsegom i kvalitetom provedenih aktivnosti i rezultatima opisanim u godišnjem izvješÄ‡u te najavili zanimljivu tehnološku budućnost u kojoj Grupa ima aktivnu ulogu. Unatoč spomenutim ograničenjima, odlučili smo zadržati i praksu objave te je izvješÄ‡e, uz ono u on-line verziji na našoj web stranici, doživjelo i svoje tiskano izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku.   Što slijedi? Pred nama je još zahtjevniji zadatak. Europski zeleni plan europska je strategija rasta čiji je cilj poboljšati dobrobit i zdravlje građana, učiniti Europu klimatski neutralnom do 2050. te zaštititi, očuvati i poboljšati prirodni kapital i biološku raznolikost Unije. Kako se ističe na stranicama EU, kako bi u tome sudjelovala, poduzeća trebaju detaljan okvir za održivost u skladu s kojim će primijeniti svoje poslovne modele. U tome će se oslanjati na taksonomiju EU-a, alat za transparentnost namijenjen poduzećima i ulagateljima prilikom ulaganja u projekte i gospodarske djelatnosti sa znatnim pozitivnim učinkom na klimu i okoliš. Uvodi se obveza izvješÄ‡ivanja o održivosti za sva velika poduzeća i poduzeća uvrštena na burzu te sudionike na financijskim tržištima o tome kako izazovi održivosti, kao što su klimatske promjene, utječu na njihovo poslovanje te o utjecaju njihovih djelatnosti na građane i okoliš. Stanje u Hrvatskoj Vratimo se na rezultate spomenutog istraživanja na temu izvještavanja velikih hrvatskih poduzeća o negativnim utjecajima na klimu. Nisu ohrabrujući i pokazuju kako još uvijek nije dovoljno osviještena važnost prepoznavanja, uklanjanja pa potom i izvještavanja o rizicima negativnih učinaka na klimu. Nadamo se da će nova EU pravila potaknuti pozitivne promjene, unatoč vrlo izglednim teškim prvim koracima u samoj primjeni te da će se sve veći broj hrvatskih kompanija pridružiti, kako je pokazalo istraživanje koje je obuhvatilo 68 velikih poduzeća, Ericsson Nikola Tesla Grupi kao śjedinom velikom poduzeću u Hrvatskoj koje sveobuhvatno razmatra rizike negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njegovih djelatnosti te je apsolutni lider u izvještavanju o rizicima negativnih učinaka na klimuť. Udruga za održivi razvoj Hrvatske, koja stoji iza istraživanja, očekuje da se svi ostali subjekti sveobuhvatno informiraju, obrazuju i osvijeste o rizicima negativnih učinaka na klimu koji proizlaze iz njihovih djelatnosti. I potom, čim prije poduzmu konkretne korake prema zajedničkom europskom cilju očuvanja povoljne klime za život na planetu Zemlji i za buduće generacije.  

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu