Kontinuirano izvještavanje o održivosti ključni je pokazatelj uspješnosti

Objavljeno 01.01.1970.

Kontinuirano izvještavanje o održivosti ključni je pokazatelj uspješnosti

Ericsson Nikola Tesla među prvim je kompanijama koja je vrlo rano počela objavljivati izvještaje o održivosti u kojima transparentno prikazuju svoje utjecaja na dionike, okoliš i klimu

Pojam održivi razvoj, ulazi u primjenu krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća, kada je objavljena žNaša zajednička budućnostś “ rezultat istraživanja komisije UN-a, ujedno povod za organizaciju Samita o zemlji, 1992. u Rio de Janeiru. Vrlo brzo nakon pretvorbe i privatizacije društvenog poduzeća žNikola Teslaś te u vrijeme Samita o Zemlji u Ericssonu Nikoli Tesli prepoznali su bit jačanja svijesti svojih zaposlenika o važnosti održivog razvoja. U Hrvatskoj se ovaj pojam počinje pojavljivati u prijevodima zaključaka sa Samita kao što su Program 21 te neke druge konvencije. Ericsson Nikola Tesla kao jedan od osnivača, 1995. godine sudjeluje u osnivanju Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj. Dodatno, posvećenost kompanije održivom razvoju očituje se i u nizu nagrada u nekoliko različitih područja održivog razvoja i korporativnog upravljanja koje je Ericsson Nikola Tesla osvojio. Prvi tiskani izvještaj kompanija Ericsson Nikola Tesla objavljuje davne 1999. godine i od tada kontinuirano izvještava javnost o svojim utjecajima na dionike, okoliš i klimu. Niz godina izvještaj nosi naziv Društveni izvještaj, iako pokriva sve teme održivosti, a posebno naglašava područje ulaganja u zaposlenike. Prati trendove te izvještava sukladno aktualnim smjernicama kao što su GRI Standardi, te među prvim kompanijama usvaja UN-ove Ciljeve održivog razvoja i već 2015. godine kada UN donosi Ciljeve, izvještava o svojim doprinosima Ciljevima, pojedinačno i transparentno. Kroz godine se može primijetiti povećanje doprinosa Ciljevima što je ključni pokazatelj da je izvještavanje pokazatelj uspješnosti “ ambicije se ostvaruju te postavljaju novi ciljevi. Raznolikost i uključivost sastavni su dio izvještavanja, a potpisivanjem Povelje o raznolikosti, potvrdili su svoje dugogodišnje opredjeljenje za rodnu, generacijsku i kulturnu raznolikosti kao i uključivanje LGBT osoba i osoba s invaliditetom. Kako bi osigurala čvrste temelje održivog društveno odgovornog poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupa redovito procjenjuje svoje ključne ekonomske, ekološke i društvene teme. To je središnja komponenta analize stanja neophodne za razvoj strategije, postavljanje ciljeva, upravljanje rizicima i izvještavanje, izjavila je predsjednica uprave Gordana Kovačević u posljednjem izvještaju. U zadnja četiri nefinancijska izvještaja Materijalne teme koje su Ericssonu Nikoli Tesli prepoznate, aktivno uključene i detaljno obrađene su Antikorupcija, Pravo na privatnost, Informacijska sigurnost  i Sloboda izražavanja, a u zadnjem izvještaju je visoko mjesto prioriteta zauzela tema Briga o zdravlju i zaštiti na radu, što se može povezati s pandemijom Covida-19. Također su prisutne teme vezane uz Uključenost zaposlenika, Poreznu transparentnost i Radne standarde. Transparentnost izvještavanja se očituje u jasnim podacima koji ne pokazuju uvijek pozitivne trendove. Tako se kroz godine može uočiti da iako ima 100% zastupljenost žena u Upravi, ipak bilježi blagi pad u udjelu žena u izvršnom menadžmentu. S obzirom da su na zadnjoj Glavnoj skupštini u Nadzorni odbor kompanije izabrane dvije žene te je sada omjer žena i muškaraca u tom tijelu 60:40, sigurni smo da će s obzirom na to da Ericsson Nikola Tesla  predan ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, uključujući i Cilj broj 5 u narednom razdoblju situacija dodatno unaprijediti. Sukladno aktualnim događanjima, u Izvještaju za 2020., posebno se ističe transparentan prikaz posljedica Covida “ 19 na zaposlenike kao i brzu prilagodbu nastaloj situaciji. Možemo zaključiti da pravodobno, transparentno izvještavanje koje uključuje i sudjelovanje dionika pokazuje kako kompanije mogu napredovati temeljem dobrog korporativnog upravljanja i prepoznavanja prilika i rizika. Pozivamo vas da pročitate nefinancijske izvještaje kompanije Ericsson Nikola Tesla s naglaskom na posljednji izvještaj za 2020. godinu.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu