Na 23. Skupštini potvrđeni novi članovi HR PSOR-a

Objavljeno 29.06.2020.

Na 23. Skupštini potvrđeni novi članovi HR PSOR-a

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj održao je 23. godišnju Skupštinu na kojoj su u članstvo primjene Nexe Grupa d.d. i Safege d.o.o.

Članstvo u HR PSOR-u potiče provjeru, usporedbu i natjecanje na području društvene odgovornosti, ekoinovacija i energetske učinkovitosti, uštede prirodnih izvora i energije te smanjenja emisija plinova i otpada, odabira dugoročno održivih razvojnih opcija i djelotvornog upravljanja. Članstvo doprinosi poslovnom i društvenom ugledu kompanije, jačanju reputacije i stvaranju imidža odgovorne kompanije, naprednijoj i pozitivnijoj percepciji kompanije u javnosti i jačoj pregovaračkoj poziciji u pregovorima s javnim sektorom.

Važnost društveno odgovornog poslovanja prepoznale su i nove članice HR PSOR-a, Nexe Grupa d.d. i Safege d.o.o. S njima, HR PSOR danas broji 45 članica.

Nexe Grupa poslovni je sustav sa 16 kompanija koje posluju u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osnovna djelatnost je proizvodnja građevinskih materijala: cement, beton, agregat, betonski elementi, crijep, cigle itd. U viziji i misiji, Nexe Grupa se poziva na društveno odgovorno poslovanje za sve dionike. Jedno od najvažnijih ulaganja Nexe Grupe odnosi se na ulaganja u proizvodnu opremu kako bi nastavili s projektom postrojenja za korištenje alternativnih goriva. Društvenu odgovornost shvaćaju ozbiljno što se očituje i kroz politiku kvalitete kao i kroz certifikaciju većinusvojih tvornica. Održivi razvoj u Nexe Grupi se odnosi na aktivnosti vezane na smanjenje utjecaja na okoliš kao i odgovorno korištenje energije i sirovina, zbrinjavanje i postupanje s otpadom, utjecaj i briga za zdravlje zaposlenika i suradnja s lokalnom zajednicom s kojom surađuju u mnogim područjima.

Safege d.o.o. dio je grupacije SUEZ, međunarodne grupe industrije i usluga koja osmišljava održiva i inovativna rješenja u upravljanju javnim uslugama kao partner javnoj upravi, privatnim tvrtkama i pojedincima. Grupa stremi zadovoljenju osnovnih potreba u infrastrukturi, električnoj energiji, prirodnom plinu, energetskim uslugama, vodoopskrbi i gospodarenju otpadom. Osnovu poslovanja Safege d.o.o. čine projekti vezani uz sektore vodnog gospodarstva, zaštite okoliša, održivog upravljanja resursima. U Safege su razvili različite instrumente i sustave modeliranja, proveli studije i ispitivanja zaštite okoliša, vodili financije i troškove, pripremili studije izvedivosti i studije utjecaja na okoliš i mnoge druge aktivnosti na velikim projektima zaštite okoliša za Europsku komisiju, Svjetsku banku i brojne međunarodne financijske institucije. HR PSOR su prepoznali kao bitnu organizaciju koja omogućava razmjenu iskustva u razvoju i primjeni novih pametnih tehnologija i učinkovitih modela koji pridonose održivom razvoju, jačanju poslovne suradnje i zajedničko iznalaženje novih održivih poslovnih rješenja, koja pridonose unaprjeđenju zaštite okoliša i resursnoj održivosti te jačanje i promoviranje poslovne konkurentnosti koja uključuje društvenu odgovornost.

U nastavku pogledajte fotografije sa Skupštine koja je održana uz maksimalno odgovorno ponašanje i poštivanje mjera Stožera civilne zaštite.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu