Na poslu želim da me se doživljava profesionalno

Objavljeno 01.01.1970.

Na poslu želim da me se doživljava profesionalno

Prilagodila: Katarina Plećaš

90.09% ispitanika/-ca koji su doživjeli spolno uznemiravanje na radnome mjestu, jesu neželjene seksualne primjedbe te sugestivni i uvredljivi komentari i/ili šale.

Istraživački izvještaj o spolnom uznemiravanju na radnome mjestu u Hrvatskoj autorice Dunje Bonacci Skenderović Istraživanje Dunje Bonacci Skenderović je nastalo u sklopu njenog projekta Frida “ projekt protiv spolnog uznemiravanja na radnome mjestu. Frida je rezultat višegodišnjeg proučavanja teme, razgovora s raznim osobama i intenzivnog promišljanja o posljedicama toleriranja spolnog uznemiravanja na radnome mjestu. Frida je i rezultat želje za uspostavom učinkovitog sustava prevencije i zaštite. Istraživanje je namijenjeno poslodavcima i vlasnicima/-cama tvrtki koje imaju dvadeset i više zaposlenika. Namijenjeno je njima jer bi se uspostava učinkovitog sustava zaštite dostojanstva radnika/-ca trebala razumijevati ne samo kao usklađivanje sa zakonodavnim okvirom, već kao važan korak u stvaranju pozitivnog, efikasnog i uključivog radnog okružja, kao i pozitivne slike o poslodavcu. Autorica navodi preporuke za kompanije kako bi pevenirale spolno uznemiravanje na radnoma:
  • rovesti zakonsku obvezu zaštite dostojanstva radnika/-ica kroz interne akte tvrtke, kroz koje će se definirati način utvrđivanja okolnosti i činjenica potrebnih za donošenje odluka o pritužbi, kao i mjere sprječavanja nastavka spolnog uznemiravanja, ako i kada se ono utvrdi.
  • Postaviti institut povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika.
  • Provoditi redovite edukacije svih zaposlenika/-ca na temu spolnog uznemiravanja na radnome mjestu.
  • Provoditi redovite edukacije povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika.
  • Sastaviti interne obrasce za prijavu spolnog uznemiravanja na radnome mjestu.
Istraživanje je dostupno OVDJE

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu