Norma za suzbijanje mita ISO 37001

Objavljeno 01.04.2016.

Norma za suzbijanje mita ISO 37001

Mito pridonosi siromaštvu, podriva ljudska prava, povećava troškove i smanjuje kvalitetu proizvoda i usluga. Stoga ne čudi da se borba protiv mita nalazi pri vrhu političkih programa mnogih zemalja. Brojne  su  vlade  zaista  mnogo  učinile  u  tom  kontekstu,  ali  svoju  aktivnu  ulogu  moraju  odigrati i organizacije. Norma ISO 37001 Anti-bribery management systems ima cilj pomoći organizacijama  u  borbi  protiv  mita  uspostavom  kulture  etičnosti,  transparentnosti  i  sukladnosti  sa zakonima. Iako norma ne može jamčiti da mita više neće biti, ona može pomoći organizacijama da uspostave učinkovite mjere za njegovo suzbijanje i sprječavanje. ISO  37001  pomoći  će  organizacijama  da  svojoj  upravi,  ulagačima,  poslovnim  suradnicima, zaposlenicima i drugim dionicima zajamče da poduzimaju učinkovite korake u suzbijanju mita. Objava norme ISO 37001 predviđena je za kraj 2016. godine. PRENESENO S: http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/normizacija/3181-norma-za-suzbijanje-mita-iso-37001

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu