Nova pravila izrade izvještaja o socijalnim i okolišnim utjecajima za velika trgovačka društava

Objavljeno 08.08.2022.

Nova pravila izrade izvještaja o socijalnim i okolišnim utjecajima za velika trgovačka društava

Priredila: Dijana Varlec,  Izvor fotografije: pixbay.com, Prenesena vijest: Europski parlament

Od 2024. godine velika trgovačka društva morat će javno objaviti izvještaje o načinu poslovanja te načinu upravljanja vlastitim društvenim i okolišnim rizicima

Zastupnici u Europskom parlamentu i Europsko vijeće postigli su 21. lipnja načelni dogovor o novim pravilima izrade korporativnih izvještaja o održivosti za velika trgovačka društva. Usvojena Direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti (CSRD) ima za cilj trgovačka društva učinit odgovornijima, obvezujući ih na transparentno izvještavanje o vlastitim utjecajima na ljude i okoliš. Navedenom Direktivom želi se okončati lažno zeleno oglašavanje te postaviti temelje za usvajanje standarda za izradu izvještaja o održivosti na globalnoj razini.

Nefinancijski podaci, koje trgovačka društva danas objavljuju, uglavnom su nedostatni za sveobuhvatnu ocjenu poslovanja koju traže investitori i zainteresirani dionici. Objavljeni podatci, dodatno mogu biti teško usporedivi s drugim konkurentnim trgovačkim društvima na tržištu.

Investitori i dionici civilnog društva žele biti informirani o utjecajima trgovačkih društava na ljude i okoliš. Novi zakonodavni okvir jedan je od kamena temeljaca Europskog zelenog plana i akcijskog plana za održivo financiranje.

Novi EU standardi održivosti i  na koga će se primjenjivati

Novi zahtjevi EU-a za izradu izvještaja o održivosti primjenjivat će se na sva velika trgovačka društva (ona koja zapošljavaju preko 250 zaposlenika i ostvaruju 40 milijuna eura prometa, sukladno odredbama Direktive o računovodstvu), bez obzira na to jesu li izlistani na burzi ili ne. Poduzeća će morati pripremiti izvještaje o vlastitom utjecaju na okoliš, na ljudska prava, na društvene standarde i radnu etiku, upotrebljavajući zajednički standard za izradu izvještaja. Europska savjetodavna skupina za financijsko izvještavanje pripremiti će i uspostaviti Europski standard za izradu izvještaja, a nacrt dokumenata trenutno je u procesu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Obveza izrade izvještaja odnositi će se i na mala i srednja poduzeća (MSP) koja su izlistana na burzovna tržišta uz korištenje pojednostavljenog standarada za izradu izvještaja, a razgovaralo se i o mogućnosti izuzimanja od navedene obveze uz uvažavanje pojedinih kriterija o kojima je potrebno još postići sporazum. Zastupnici su dodatno usuglasili stajalište kojim samo ugovorni partneri pojedinih dobavljača mogu tražiti konkretne podatke o njihovim utjecajima, pripremljene sukladno pojednostavljenom standardu izrade izvještaja.

Važniji datumi

Obveza izrade korporativnih izvještaja o održivosti odvijat će se u tri faze:

  • od siječnja 2024. za trgovačka društva koje već imaju obvezu sukladno Direktivi o nefinancijskom izvještavanju
  • od siječnja 2025. za velika trgovačka društva koja trenutačno ne podliježu Direktivi o nefinancijskom izvještavanju
  • od siječnja 2026. za mala i srednja trgovačka društva koja su izlistana na burzovna tržišta, male i jednostavne kreditne institucije i društva za privatno osiguranje (izvještaj objaviti u 2027. godini za podatke iz 2026.).

Pouzdanost podataka i obvezne revizije

Nova pravila uvjetuju da podatci koje će poduzeća iznositi u izvještajima o vlastitim utjecajima na klimu ili ljudska prava, budu predmetom nezavisnog vrednovanja i certificiranja. Izrada financijskog izvještaja i izvještaja o održivosti bit će ravnopravni u smislu revizije i verifikacije izvještaja, a investitori će konačno imati pristup pouzdanim, transparentnim i usporedivim podacima.

Poduzeća koja nisu članice Europske unije u obvezi su slijediti ova pravila, a dodatnu zaštitu imati će podizvođači

Zastupnici u Europskom parlamentu ustrajali su na tome da će poduzeća koja nemaju sjedište unutar EU, a čija je aktivnost značajna na EU tržištu kao što je godišnji promet u EU-u od 150 milijuna €, morati slijediti ista pravila za izradu izvještaja. Države članice će nadzirati usklađenost uz pomoć Komisije.

žDanas su informacije o utjecaju poduzeća na okoliš, ljudska prava i radnu etiku neujednačene, nepouzdane i lako se zlorabe. Neka poduzeća ne objavljuju izvještaje, dok druga izvještaje pripremaju samo o utjecajima koje sami smatraju značajnima. Investitori, potrošači i dioničari su takvim pristupom na gubitku. Od sada će objava podataka vezanih uz ljudska prava imati jednaku važnost kao i financijski pokazateljiś istaknuo je Pascal Durand (Renew Europe, FR).

śEuropsko tržište revizije nefinancijskih izvještaja bit će standardizirano, puno rigoroznije i transparentnije. Parlament je uspio osigurati otvaranje tržišta revizije od strane država članica kako bi se stvorio prostor za nove certificirane stručnjake koji će sve više dobivati na značaju te kako ne bi ocjenu poslovanja prepustili isključivo financijskim revizorimať, dodao je gospodin Durand.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu