Platforma EU o održivim financijama predstavila Izvještaj o društvenoj taksonomiji

Objavljeno 08.08.2022.

Platforma EU o održivim financijama predstavila Izvještaj o društvenoj taksonomiji

Platforma o održivom financiranju ima ključnu ulogu u omogućavanju takve suradnje okupljajući najbolje stručnjake o održivosti iz korporativnog i javnog sektora, industrije, kao i akademske zajednice, civilnog društva i financijske industrije.

Suradnja i dijalog između širokog spektra dionika iz javnog i privatnog sektora ključni su za postizanje ciljeva EU  Uredbe o taksonomiji, a time i Europskog zelenog plana te klimatskih ciljeva EU  za 2030. i 2050. godinu.

Kao stalna stručna skupina Europske komisije koja je osnovana u skladu s člankom 20. Uredbe o taksonomiji, Platforma pomaže Komisiji u razvoju njezinih održivih financijskih politika, posebice u daljnjem razvoju EU taksonomije.

Izvještaj o održivoj taksonomiji i prezentacija su dostupni OVDJE

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu