Treća nacionalna konferencija o DOP-u

Objavljeno 14.05.2012.

Treća nacionalna konferencija o DOP-u

U zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade, 30. svibnja 2012. održana je Treća nacionalna konferencija o društveno odgovornom poslovanju, u organizaciji Nacionalne mreže za DOP i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića.

Konferencija, zamišljena kao godišnja evaluacija aktivnosti i uspješnosti u promicanju zajedničkih ciljeva za DOP u protekloj godini, okupila je brojne posjetitelje koji su imali priliku čuti kako na DOP gledaju eminentni hrvatski i europski govornici. Također, na konferenciji se govorilo o daljnjim aktivnostima i ciljevima za narednu godinu. „Konferencija je prilika da sublimiramo sve aktivnosti i projekte koji su na temu DOP-a provođeni protekle godine te smo utvrdili napredak i predložili aktivnosti za idući period. Ovakvim okupljanjem želimo djelovati sinergično i razvoj DOP-a u Hrvatskoj temeljiti na transparentnoj javnoj raspravi“, izjavila je Mirjana Matešić, ravnateljica Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj.

Nacionalna Konferencija o DOP-u godišnje je okupljanje stručnjaka i praktičara društveno odogovornog poslovanja i mjesto na kojem su ove godine bile prezentirane aktivnosti i rezultati inicijativa za promicanje DOP-a u Hrvatskoj. Tijekom konferencije predstavljeni su rezultati dvogodišnjeg projekta, kao što su prijedlog Strategije DOP-a,  Leksikon održivog razvoja te studije slučaja hrvatskog gospodarstva, a Susan Bird, koordinatorica za DOP u DG Employment-u govorila je o europskoj praksi DOP-a. „Vjerujemo da će skorim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju brojne hrvatske tvrtke biti dodatno potaknute povećati svoje angažmane u području društveno odgovornog poslovanja, a pritom očekujemo da će ih u tome poticati i državne institucije“, izjavila je Susan Bird.

Konferencija je rezultat zajedničke inicijative suradničke mreže organizacija za razvoj društveno odgovornog poslovanja (DOP). Organizacije koje čine Nacionalnu mrežu za DOP iz različitih su sektora, a zajedno rade na primjeni DOP u hrvatskom gospodarstvu. Konferencija je ujedno i dio projekta koji financira Europska unija, a u kojemu sudjeluju Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR), Hrvatska gospodarska komora (HGK), Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Hrvatska udruga banaka (HUB), Hrvatska udruga sindikata (HUS), Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (EFZG), UNDP/Global Compact Hrvatska, dok supodupiratelji Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MINGORP), Zelena akcija i Odraz.

Zaključci Treće nacionalne konferencije o DOP-u

Treća konferencija o DOP-u rezimirala je aktivnosti koje u Hrvatskoj promiču razvoj i primjenu društveno odgovornog poslovanja, a koje su se održavale u protekloj godini. Jedna od najvažnijih predstavljenih aktivnosti bila je provedba projekta Razvoja nacionalne mreže za društveno odgovorno poslovanje u Republici Hrvatskoj. Dvogodišnji projekt, financiran iz CIP strukturnog fonda EU-a, okuplja sedam partnerskih organizacija,  sastoji se od ukupno šest aktivnosti i završava 1. srpnja ove godine. Rezultat projekta je osnivanje Nacionalne mreže, uz promicanje DOP-a kroz implementaciju obrazovnih modula, promociju Indeksa DOP-a te izdavanje publikacija predstavljenih na Konferenciji, kao i njezina organizacija.

Radi se o prvom pokušaju tripartitnog razgovora o temama vezanima za odgovorno poslovanje, u neformalnoj koordinaciji sastavljenoj od 16 članskih organizacija pod predsjedanjem  HGK-a. Članice mreže su: EFZG, Global Compact, GONG, HCČP, HGK, HOK, HR PSOR, HUB, HUP, HUS, HZN, MINGOP, MZOIP, ODRAZ, UNICEF i Zelena akcija. Rad na projektu značio je suradnju različitih organizacija, njihovo međusobno upoznavanje i povezivanje, uzajamno učenje te sinergiju učinaka pojedinih članica u promociji DOP-a, što osigurava kontinuitet angažmana svake od njih. U sklopu rasprava za uspostavu snažnije podrške DOP-u nastao je i nacrt Prijedloga Nacionalne strategije DOP-a u RH. Upravljanje koordinacijom međusektorskog tipa kao što je ova mreža trebalo bi biti pod ingerencijom tijela državne uprave koje ima interes u postizanju konsenzusa poslovično suprotstavljenih sektora društva. Stoga su ove aktivnosti ponuđene Ministarstvu gospodarstva, no za sada nije postignut dogovor o preuzimanju upravljanja mrežom kao niti o prihvaćanju prijedloga Strategije DOP-a od strane ovog ministarstva. Razgovori su u tijeku. Projekt je omogućio nastanak i snaženje postojeće infrastrukture za DOP, što se očituje u novom portalu www.dop.hr, centralnom mjestu u Hrvatskoj za sve informacije. Mreža  koordinira  predlaganje projekata, razvojnih politika i ostalih okvira važnih za razvoj DOP-a. Važan dio ove infrastrukture su i ponovno uspostavljene godišnje konferencije kao mjesto za evaluaciju učinjenog te planiranje novih aktivnosti. Dodatno su osnažene i neke ranije aktivnosti kao što su Indeks DOP-a te edukativni moduli o alatima za primjenu društvene odgovornosti u poduzećima.

Rezultat projekta je napredak u praćenju europskih i svjetskih trendova, ali možda i važnije - evaluacija postojećih kapaciteta za njihovu implementaciju. Nedostatak kulture dijaloga i nespremnost nekih sektora na stvaran dijalog i suradnju, ali i nedostatni pojedinačni sektorski kapaciteti, uočeni su kroz konstatacije:

  • gospodarstvo je spremno za dobro uhodane obrasce, s premalo inovativnosti
  • civilni sektor ne želi izgubiti oštricu suradnjom s poslovnim sektorom
  • javni sektor ne razumije zašto mu treba konsenzus s ostalima.

Prošlogodišnja konferencija je kao buduće ciljeve istaknula promociju uspješne poslovne prakse isticanjem pozitivnih primjera te dodjelom nagrada i priznanja Indeksa DOP-a. Istaknuta je i potrebu podizanja svijesti o važnosti DOP-a u poslovanju, u tijelima državne vlasti, lokalne uprave i samouprave kao i praćenje EU trendova. Uočena je potreba proširenja dijaloga s civilnim i javnim sektorom o mehanizmima za poticanje DOP-a kao i razvoj Strategije za DOP.

Razmatranjem navedenih ciljeva postavljenih prošle godine zaključeno je da su oni djelomično ostvareni. Naglašen je nedostatan interes javnog sektora za ova pitanja, što otežava kratkoročnu potvrdu koristi za poduzeća. Odlučeno je da je potrebno inzistirati na prihvaćanju odgovornosti za provedbu Strategije za DOP od strane javnog sektora te raditi na stvarnoj javnoj raspravi i dijalogu.  U ovom trenutku sektori se sastaju izolirano, ne postoji stvarna želja za suradnjom, a kriza je dodatno  skrenula fokus poduzeća s razvojnih pitanja, uključujući DOP, na pitanja bitna za dnevno poslovanje. Odlučeno je da će se nastaviti napori za afirmaciju DOP-a:

  • nastavkom kontinuirane suradnje na promociji DOP-a
  • poticanjem primjene DOP-a u poduzećima
  • zadobivanjem podrške tijela državne uprave, posebno Ministarstva gospodarstva
  • nastavkom apliciranja pojedinačnih projekata za sredstva EU-a
  • razvojem web portala
  • nastavkom organiziranja godišnjih konferencija
  • širenjem interesa poduzeća za Indeks DOP-a.

 

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu