Trening o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

Objavljeno 01.01.1970.

Trening o poslovnom sektoru i ljudskim pravima

U organizaciji HR PSOR-a i CSR Europe održan je Trening o poslovnom sektoru i ljudskim pravima. Uvodni modul održala je, 10. prosinca 2019. u HR PSOR-u voditeljica treninga Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a

Sudionici treninga upoznali su se s utjecajem poslovnog sektora na ljudska prava i načinima uvođenja ljudskih prava u poslovanje. Na primjerima je bilo objašnjeno kako poslovanje može pozitivno ili negativno utjecati na ljudska prava i istaknuti suse primjeri dobre prakse. Kroz detaljnu analizu Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, sudionicima je definirano koje poslovne politike i procese je nužno implementirati u svoje poslovne planove kako bi se osiguralo da poštuju ljudska prava. Kroz interaktivne vježbe i na temelju stvarnih primjera, sudionici su naučili pozicionirati svoju kompaniju unutar konteksta poštivanja ljudskih prava, definirati izazove i kreirati moguća rješenja za poboljšanje poslovnih politika kompanije.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu