Trening o praćenju, mjerenju i izvještavanju emisija stakleničkih plinova

Objavljeno 08.02.2021.

Trening o praćenju, mjerenju i izvještavanju emisija stakleničkih plinova

Trening o praćenju, mjerenju i izvještavanju emisija stakleničkih plinova održati će se u četvrtak 18. veljače, 2021. od 9 do 12 sati putem Zoom aplikacije Trening se za članove HR PSOR-a se NE naplaćuje. Na treningu će biti obuhvaćeno: “ Učinak staklenika “ Staklenički plinovi čije emisije se prate i izvještavaju “ Trendovi emisija GHG u svijetu i EU “ Europski zeleni plan “ EU ETS sustav “ ukratko “ Pojam carbon footprint “ GRI standardi i nefinancijska izvješća “ GHG protokol “ Identificiranje izvora emisija “ Objašnjenje: Opseg 1, Opseg 2 i Opseg 3 “ Kako se računaju emisije Opsega 1 (izravne emisije) “ jednostavni slučajevi “ Kako se računaju emisije Opsega 2 (neizravne emisije) “ Jasna distinkcija izvora koji se jednostavno identificiraju i čije se emisije mogu relativno jednostavno samostalno izračunati nakon ove radionice, od onih slučajeva/situacija gdje je potreban angažman konzultanta, kao što su: “ složenija organizacija po pitanju emisija GHG (npr. industrijska proizvodnja izvan sustava ETS; djelovanje na brojnim lokacijama,¦), “ izračun intenziteta emisija organizacije, “ izrada izvještaja koji uključuje sve potrebne norme sukladno GRI protokolu i GHG protokolu, “ uz prikaz sadržaja izvješća koje se takvom ugovorenom uslugom dobije,¦ “ Zaključne smjernice za samostalan izračun i praćenje emisija GHG “ Na različitim primjerima će sudionici radionice sami računati emisije GHG uz korištenje dostupnih baza podataka, uz naknadni prikaz točnog rješenja i postupka izračuna Trening će voditi dr. sc. Morana Česnik Katulić. Dr. sc. Morana Česnik Katulić diplomirala je studij Ekoinženjerstvo 2011. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, nakon čega se zapošljava u Ini d.d. kao inženjer tehnologije. 2015. godine mijenja radno mjesto zapošljavanjem na projektu iz programa Obzor 2020 gdje provodi doktorsko istraživanje iz područja biokatalize i kemijskog reakcijskog inženjerstva. 2018. godine završava MBA studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a 2019. doktorski studij na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. Od 2019. godine radi u Ekonergu u Odjelu za zaštitu atmosfere i klimatske promjene sudjelujući u provedbi konzultantskih usluga i studija s naglaskom na radu na izvješćima iz područja klimatskih promjena prema UNFCCC i EK, proračunu emisija stakleničkih plinova i ugljičnog otiska. Za prijave i dodatna pitanja obratite se: katarina.plecas@hrpsor.hr PROGRAM_HRPSOR_Trening_GHG_18.02.2021. #hrpsor #cor #ghg #nefinancijskoizvjestavanje #odrzivirazvoj #dop #staklenickiplinovi #euets

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu