Unapređenje poslovnog razumijevanja Nature pozitive “ Pozitivno za prirodu

Objavljeno 01.01.1970.

Unapređenje poslovnog razumijevanja Nature pozitive “ Pozitivno za prirodu

Izraz Nature pozitive pojavljuje se kao skupni naziv za usmjeravanje djelovanja i transformaciju poslovanja

U nedavno objavljenom radu Svijet pozitivan za prirodu: Globalni cilj prirode, prikazano je kako se svijet suočava s međusobno povezanim krizama: gubitkom biološke raznolikosti, klimatskim promjenama i nejednakošću u ljudskom razvoju. Ističe kako je ravnopravni razvoj za ljude u fokusu Ciljeva održivog razvoja (SDGs) te kako cilj ugljične neutralnosti sažima zajedničke napore Pariškog sporazuma prema UNFCCC-u, no ne postoji ekvivalentan cilj za prirodu ni globalni sporazum koji se bavi različitim dimenzijama biološke raznolikosti. Stoga se autori zalažu za usvajanje sažetog Globalnog cilja očuvanja prirode (Nature-Positive Global Goal for Nature).

Postavljena su tri mjerljiva vremenska cilja: Nulti neto gubitak prirode od 2020., neto pozitivan do 2030. i potpuni oporavak do 2050. No, što to znači za poslovanje?

Unapređenje poslovnog razumijevanja Nature pozitive - Pozitivno za prirodu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Cilj ove inicijative je poboljšati i standardizirati način kompanije mjere, izvještavaju i objavljuju utjecaj poslovanja na prirodu. WBCSD je već sazvao dva od planirana tri okrugla stola na kojima se razgovaralo o ključnim konceptima i oblikovanju jasnih koraka koji bi pomogli kompanijama da shvate što predstavlja poslovanje Pozitivno za prirodu. Spomenuti su neki od već uspostavljenih inicijativa i programa u nastajanju poput Natural Capital Protocol, Science Based Targets Network i Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD) kako bi se postavili temeljni dijelovi smjernica koje vode ka vrednovanju prirode u lancima vrijednosti.

Također je bitno istaknuti da Nature pozitive cilj naglašava da se Ciljevi održivog razvoja mogu ostvariti samo ako su ispunjeni ciljevi vezani uz biosferu (prirodu). Rad naglašava kako žciljevi vezani uz biosferu nisu međusobno suprotstavljeni interesi koji se trebaju uravnotežiti s društvenim i ekonomskim ciljevima, oni su temelj društva, a društvo temelj svih ekonomskih aktivnostiś.

Ako je nature-pozitive svijet do 2030. kolektivni krajnji cilj, kompanije moraju biti realne i iskrene u pogledu svojih strategija i smjernica kako bi pružile koherentne i snažne doprinose. Kompanije moraju postaviti ambiciozne ciljeve, potkrijepljene procjenama svojih glavnih utjecaja i ovisnosti o okolišu te čvrste ciljeve i agilan pristup u postizanju napretka.

Aktivnosti

DOP.HR - Društveno Odgovorno Poslovanje u Hrvatskoj slika

DOP.HR

Konferencija o Održivom Razvoju slika

Konferencija o održivom razvoju

Konferencija o Održivom Razvoju slika

HRIO - Hrvatski index održivosti

Povelja o Raznolikosti slika

Povelja o raznolikosti

Nefinancijsko Izvještavanje slika

Izvještavanje o korporativnoj održivosti

Edukacija slika

Edukacije

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

GiO - Gospodarstvo i Održivost

GiO - Gospodarstvo i Održivost slika

Zakonodavstvo

Međunarodna Suradnja slika

Međunarodna suradnja

Postanite član HR PSOR-a

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu

Postani potpisnik povelje o raznolikost

Ispunite polja

14. konferencija o održivom razvoju i 15. dodjela nagrade HRIO slika

HR PSOR

Jurišićeva 12

10000 Zagreb, Hrvatska

Pogledaj kartu