Novosti

NAGRADE INDEKS DOP-a 2016.

U sklopu 8. konferencije o DOP-u, dodijeljene su i nagrade Indeks DOP-a, za najbolja postignuća u društveno odgovornom poslovanju. Indeks DOP-a je metoda procjene društvene odgo...

GiO 48

prosinac 2016, U ovome broju vam donosimo osvrt na 8. konferenciju o DOP-u

 
Članovi
HR PSOR-a: