Novosti

NAGRADE INDEKS DOP-a 2016.

U sklopu 8. konferencije o DOP-u, dodijeljene su i nagrade Indeks DOP-a, za najbolja postignuća u društveno odgovornom poslovanju. Indeks DOP-a je metoda procjene društvene odgo...

 
Članovi
HR PSOR-a: